Innhold

Taster som brukes i Office-grensesnittet. 2

Vise og bruke vinduer. 2

Få tilgang til og bruke smartflagg. 2

Få tilgang til og bruke oppgaveruter. 2

Få tilgang til og bruke menyer og verktøylinjer. 3

Bruke dialogbokser. 3

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser. 4

Bruke dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn bilde. 4

Bruke oppgaveruten for Hjelp og Hjelp-vinduet. 5

I oppgaveruten for Hjelp. 5

I Hjelp-vinduet. 5

Taster som brukes i arbeidsbøker og regneark. 6

Forhåndsvise og skrive ut. 6

Arbeide med regneark. 6

Flytte og rulle i regneark. 7

Flytte i et merket område. 7

Flytte og rulle i sluttmodus. 8

Flytte og rulle når SCROLL LOCK aktivert. 8

Taster som brukes til å merke data og celler. 8

Merke celler, rader, kolonner og objekter. 8

Merke celler med bestemte egenskaper. 9

Utvide et merket område. 9

Taster som brukes til å skrive inn, redigere, formatere og beregne data. 10

Skrive inn data. 10

Skrive inn spesialtegn. 10

Skrive inn og beregne formler. 10

Redigere data. 11

Sette inn, slette og kopiere celler. 11

Formatere data. 12

Bruke kategorien Kantlinje i dialogboksen Formater celler. 12

Taster som brukes til å filtrere, disponere og behandle områder. 13

Bruke dataskjemaer (Data-menyen, kommandoen Skjema). 13

Filtrere områder (Data-menyen, Autofilter-kommandoen). 13

Vise, skjule og disponere data. 13

Taster som brukes i pivottabellrapporter og pivotdiagramrapporter. 14

Sette opp en rapport på skjermen. 14

Bruke dialogboksen Pivoteringsveiviser - Oppsett. 14

Vise og skjule elementer i et felt. 14

Endre oppsettet for en rapport. 15

Taster som brukes i diagrammer. 15

Opprette diagrammer og merke diagramelementer. 15

Merke et innebygd diagram.. 15

Taster som brukes med tegnede objekter og andre objekter. 16

Merke et tegneobjekt. 16

Sette inn en autofigur. 16

Sette inn en tekstboks. 16

Sette inn WordArt. 17

Rotere et tegnet objekt. 17

Endre størrelsen på et tegnet objekt. 17

Flytte et tegnet objekt. 17

Kopiere tegnede objekter og deres attributter. 17

Taster som brukes sammen med tale, e-postmeldinger, makroer og andre språk. 18

Sende e-postmeldinger. 18

Arbeide med makroer. 18

Arbeide med flere språk. 19

 


 

Taster som brukes i Office-grensesnittet

Vise og bruke vinduer

 

Når du vil

Trykk

ALT+TAB

Bytte til neste program.

ALT+SKIFT+TAB

Bytte til forrige program.

CTRL+ESC

Vise startmenyen for Windows.

CTRL+W eller CTRL+F4

Lukke det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+F5

Gjenopprette vindusstørrelsen til det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytte til neste rute i et regneark som er delt (kommandoen Del på Vindu-menyen).

SKIFT+F6

Bytte til forrige rute i et regneark som er delt.

CTRL+F6

Bytte til neste arbeidsbokvindu når mer enn ett arbeidsbokvindu er åpent.

CTRL+SKIFT+F6

Bytte til forrige arbeidsbokvindu.

CTRL+F7

Når et arbeidsbokvindu ikke er maksimert, velger du kommandoen Flytt (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet). Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Når et arbeidsbokvindu ikke er maksimert, velger du kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet). Bruk piltastene til å endre størrelsen på vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F9

Minimere et arbeidsbokvindu til et ikon.

CTRL+F10

Maksimere eller gjenopprette det valgte arbeidsbokvinduet.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det valgte vinduet til utklippstavlen.

 

Få tilgang til og bruke smartflagg

 

Når du vil

Trykk

ALT+SKIFT+F10

Vis meny eller melding for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett smartflagg, kan du bytte til neste smartflagg og vise meny eller melding.

PIL NED

Velg neste element i en smartflaggmeny.

PIL OPP

Velg forrige element i en smartflaggmeny.

ENTER

Utfør handlingen for det valgte elementet i en smartflaggmeny.

ESC

Lukk smartflaggmenyen eller -meldingen.

 

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

 

Obs!  Hvis du ikke får vist oppgaveruten du ønsker når du trykker F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen og så trykke CTRL+TAB for å flytte til oppgaveruten.           

Når du vil

Trykk

F6

Gå til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

CTRL+TAB

Når en meny eller en verktøylinje er aktiv, flytter du til oppgaveruten. (Det kan hende du må trykke CTRL+TAB flere ganger.)

TAB eller
SKIFT+TAB

Når en oppgaverute er aktiv, kan du velge alternativene neste eller forrige

CTRL+MELLOMROM

Viser alle kommandoene fra menyen i oppgaveruten

PIL NED eller
PIL OPP

Flytt mellom alternativer i en valgt undermeny. Flytt mellom visse alternativer i en gruppe med alternativer

Mellomrom eller
ENTER

Åpne den merkede menyen, eller utføre handlingen som er tilordnet den merkede knappen

SKIFT+F10

Åpne en hurtigmeny. Åpne en rullegardinmeny for et merket gallerielement

HOME eller
END

Når en meny er synlig, velger du den første eller siste kommandoen på menyen eller undermenyen

PGUP eller
PGDN

Bla oppover eller nedover i den merkede gallerilisten

CTRL+HOME eller
CTRL+END

Flytt øverst i den merkede gallerilisten

 

Få tilgang til og bruke menyer og verktøylinjer

 

Når du vil

Trykk

F10 eller ALT

Gå til menylinjen, eller lukke en åpen meny og undermeny samtidig.

TAB eller
SKIFT+TAB

Velge neste eller forrige verktøy eller meny på verktøylinjen når en verktøylinje er merket.

CTRL+TAB eller
CTRL+SKIFT+TAB

Merke neste eller forrige verktøylinje når en verktøylinje er merket.

ENTER

Åpne den merkede menyen, eller utføre handlingen for den merkede knappen eller kommandoen.

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet.

ALT+MELLOMROM

Vise systemmenyen for Excel-vinduet.

PIL NED eller
PIL OPP

Merke neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen.

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Merke menyen til venstre eller til høyre, eller bytte mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

HOME eller END

Merke første eller siste kommando på menyen eller undermenyen

ESC

Lukke en åpen meny, eller lukke bare undermenyen når en undermeny er åpen.

CTRL+PIL NED

Vise det fullstendige settet med kommandoer på en meny.

CTRL+7

Vise eller skjule standardverktøylinjen.

 

Bruke dialogbokser

 

Når du vil

Trykk

TAB

Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe.

CTRL+TAB eller
CTRL+PGDN

Bytte til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB eller
CTRL+PGUP

Bytte til forrige kategori i en dialogboks.

Piltaster

Flytte mellom alternativene i rullegardinlisten som er åpen, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

MELLOMROM

Utføre handlingen for den valgte knappen, eller merke av eller fjerne merket for den valgte avmerkingsboksen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til det alternativet i listen.

ALT+ understreket bokstav i et alternativ

Velge et alternativ, eller merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks.

ALT+PIL NED

Åpne den merkede rullegardinlisten.

ENTER

Utføre handlingen til standard kommandoknapp i dialogboksen (knappen med et omriss, ofte OK).

ESC

Avbryte kommandoen og lukke dialogboksen.

 

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

 

En redigeringsboks er er et tomt felt hvor du skriver eller limer inn data, som for eksempel ditt brukernavn eller banen (bane: Ruten som operativsystemet bruker til å plassere en mappe eller fil, for eksempel C:\Privat budsjett\Mars.doc.) til en mappe.

Når du vil

Trykk

HOME

Flytte til begynnelsen av oppføringen

END

Flytte til slutten av oppføringen

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Flytte ett tegn til venstre eller høyre

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord mot venstre

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett ord mot høyre

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av ett tegn til venstre

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merkingen av ett tegn til høyre

CTRL+SKIFT+
PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av ett ord til venstre

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller fjerne merkingen av ett ord til høyre

SKIFT+HOME

Merke av fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen

SKIFT+END

Merke av fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen

 

Bruke dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn bilde

 

Dialogboksene Åpne, Sett inn bilde og Lagre som har støtte for standard dialogbokshurtigtaster. (Hvis du vil se hurtigtastene som er standard for dialogbokser, gå til avsnittene Bruk dialogbokser og Bruk redigeringsbokser i dialogbokser i hovedemnet Hurtigtaster.) Disse dialogboksene har også støtte for hurtigtastene nedenfor.

Merk! Mange av disse er kun 2003.

Når du vil

Trykk

ALT+1

Gå til forrige mappe Knappesymbol

ALT+2

Knappen Opp ett nivå Knappesymbol. Åpner mappen som befinner seg på nivået over den åpne mappen

ALT+3

Knappen Søk på World Wide Web Knappesymbol. Lukker dialogboksen og åpner din websøkeside

ALT+4

Knappen Slett Knappesymbol. Sletter den merkede mappen eller filen

ALT+5

Knappen Opprett ny mappe Knappesymbol. Oppretter en ny mappe

ALT+6

Knappen Visninger Knappesymbol. Bytter mellom tilgjengelige mappevisninger

ALT+7 eller ALT+L

Knappen Verktøy. Viser Verktøy-menyen 

SKIFT+F10

Viser en hurtigmeny for et valgt element, som for eksempel en mappe eller en fil

TAB

Flytter mellom alternativer eller områder i dialogboksen 

F4 eller ALT+I

Åpner listen Søk i

F5

Oppdaterer fillisten

 

Bruke oppgaveruten for Hjelp og Hjelp-vinduet

 

Hjelp-ruten er en oppgaverute som gir tilgang til alt innholdet i Hjelp for Office. Som en oppgaverute, vises Hjelp-ruten som en del av det aktive programmet. Emner og annet Hjelp-innhold vises i Hjelp-vinduet og vises som et vindu ved siden av, men atskilt fra det aktive programmet.

 

I oppgaveruten for Hjelp

Når du vil

Trykk

F1

Vise oppgaveruten for Hjelp

F6

Skifte mellom oppgaveruten for Hjelp og det aktive programmet.

TAB

Velge neste element i oppgaveruten for Hjelp.

SKIFT+TAB

Merke forrige element i oppgaveruten for Hjelp.

ENTER

Utføre handlingen for det merkede elementet.

PIL NED og
PIL OPP

Merke henholdsvis det neste og det forrige elementet i en innholdsfortegnelse.

PIL VENSTRE og
PIL HØYRE

Vise og skjule henholdsvis det merkede elementet i en innholdsfortegnelse.

ALT+PIL VENSTRE

Gå tilbake til forrige oppgaverute.

ALT+PIL HØYRE

Flytte fremover til den neste oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Åpne alternativer for Rute-menyen.

CTRL+F1

Åpne og åpne den gjeldende oppgaveruten på nytt.

PIL HØYRE

Utvide en +/- -liste.

PIL VENSTRE

Skjule en +/- -liste.

 

I Hjelp-vinduet

Når du vil

Trykk

TAB

Merke den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne

SKIFT+TAB

Velge den tidligere skjulte teksten eller hyperkoblingen, eller knappen Leservisning øverst i en Microsoft Office-webområdeartikkel.

ENTER

Utføre handlingen for den merkede Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling

ALT+PIL VENSTRE

Gå tilbake til forrige hjelpeemne

ALT+PIL HØYRE

Gå til neste hjelpeemne

CTRL+P

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

PIL OPP og PIL NED

Bla litt opp og ned i hjelpeemnet som vises nå.

PGUP eller PGDN

Bla opp og ned i større bolker i hjelpeemnet som vises nå.

ALT+U

Endre om Hjelp-vinduet vises knyttet til (side ved side) eller adskilt fra (ikke side ved side) det aktive programmet.

SKIFT+F10

Vise en kommandomeny for hjelpevinduet. Krever at hjelpevinduet har aktiv fokus (klikk et element i hjelpevinduet).

 

Taster som brukes i arbeidsbøker og regneark

Forhåndsvise og skrive ut

 

Når du vil

Trykk

CTRL+P eller
CTRL+SKIFT+F12

Vise dialogboksen Skriv ut.

 

Bruk følgende taster i forhåndsvisning (du aktiverer forhåndsvisning ved å trykke ALT+F og deretter V):

Når du vil

Trykk

Piltaster

Bevege deg rundt på siden når du har zoomet inn.

PGUP eller PGDN

Flytte én side når du har zoomet ut.

CTRL+PIL OPP eller
CTRL+PIL VENSTRE

Flytte til den første siden når du har zoomet ut.

CTRL+PIL NED eller
CTRL+PIL HØYRE

Flytte til den siste siden når du har zoomet ut.

 

Arbeide med regneark

 

Når du vil

Trykk

SKIFT+F11 eller
ALT+SKIFT+F1

Sette inn et nytt regneark.

CTRL+PGDN

Flytte til det neste arket i arbeidsboken.

CTRL+PGUP

Flytte til det forrige arket i arbeidsboken.

SKIFT+CTRL+PGDN

Merke det gjeldende og det neste arket. Du opphever merkingen av flere ark ved å trykke CTRL+PGDN. Du merker et annet ark ved å trykke CTRL+PGUP.

SKIFT+CTRL+PGUP

Merke det gjeldende og det forrige arket.

ALT+A A G

Gi gjeldene ark nytt navn (Format-menyen, undermenyen Ark, kommandoen Gi nytt navn).

ALT+R P

Flytte eller kopiere gjeldende ark (Rediger-menyen, kommandoen Flytt eller kopier ark).

ALT+R R

Slette gjeldende ark (Rediger-menyen, kommandoen Slett ark).

 

Flytte og rulle i regneark

 

Når du vil

Trykk

Piltaster

Flytte en celle opp eller ned, eller til venstre eller høyre.

TAB

Flytte én celle til høyre.

SKIFT+TAB

Flytte én celle til venstre.

CTRL+piltast

Flytte til kanten av det gjeldende dataområdet.

HOME

Flytte til begynnelsen på raden.

CTRL+HOME

Flytte til begynnelsen på regnearket.

CTRL+END

Flytte til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

PGDN

Flytte ett skjermbilde oppover.

PGUP

Flytte ett skjermbilde nedover.

ALT+PGDN

Flytte ett skjermbilde mot høyre.

ALT+PGUP

Flytte ett skjermbilde mot venstre.

F6

Bytte til neste rute i et regneark som er delt (Vindu-menyen, kommandoen Del).

SKIFT+F6

Bytte til forrige rute i et regneark som er delt.

CTRL+TILBAKE

Rulle slik at den aktive cellen vises.

F5

Vise dialogboksen Gå til.

SKIFT+F5

Vise dialogboksen Søk.

SKIFT+F4

Gjenta siste Søk (samme som Søk etter neste).

TAB

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

 

Flytte i et merket område

 

Når du vil

Trykk

ENTER

Flytt fra toppen til bunnen i det merkede området.

SKIFT+ENTER

Flytt fra bunnen til toppen i det merkede området.

TAB

Flytte fra venstre mot høyre i det merkede området. Flytte ned hvis området består av bare én kolonne.

SKIFT+TAB

Flytte fra høyre mot venstre i det merkede området. Flytte opp hvis området består av bare én kolonne.

CTRL+PUNKTUM

Flytte med klokken til det neste hjørnet i det merkede området.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Bytte til det neste merkede området til høyre i sammensatte merkede områder.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Bytte til det neste merkede området til venstre.

 

Obs!  Du kan endre bevegelsesretningen etter at du har trykket ENTER eller SKIFT+ENTER: Trykk ALT+E og deretter A (kommandoen Alternativer på Verktøy-menyen), trykk CTRL+TAB til katergorien Rediger er merket, og endre innstillingene for Flytt merket område etter Enter.

 

Flytte og rulle i sluttmodus

 

SLUTT vises på statuslinjen når sluttmodus er aktivert.

Når du vil

Trykk

END-tast

Aktivere eller deaktivere sluttmodus.

END+piltast

Flytte én datablokk innenfor en rad eller kolonne.

END+HOME

Flytte til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

END+ENTER

Flytte til den siste cellen som ikke er tom, til høyre i gjeldende rad. Denne tastrekkefølgen fungerer ikke hvis du har aktivert alternative navigasjonstaster (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer, kategorien Overgang).

 

Flytte og rulle når SCROLL LOCK aktivert

 

Når du bruker rulletaster (for eksempel PGUP og PGDN) med SCROLL LOCK av, flyttes celleområdet den avstanden du ruller. Hvis du vil rulle uten å endre det merkede celleområdet, aktiverer du først SCROLL LOCK.

Når du vil

Trykk

SCROLL LOCK

Aktivere eller deaktivere SCROLL LOCK.

HOME

Flytte til cellen øverst i venstre hjørne av vinduet.

END

Flytte til cellen nederst i høyre hjørne av vinduet.

PIL OPP eller PIL NED

Rulle én rad opp eller ned.

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Rulle én kolonne mot venstre eller høyre.

 

Taster som brukes til å merke data og celler

Merke celler, rader, kolonner og objekter

 

Når du vil

Trykk

CTRL+MELLOMROM

Merke hele kolonnen.

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele raden.

CTRL+A

Merke hele regnearket. Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A en gang til for å merke hele regnearket.

SKIFT+TILBAKE

Merke bare den aktive cellen når flere celler er merket.

CTRL+SKIFT+
MELLOMROM

Merke hele regnearket. Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldene område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til for å merke hele regnearket. Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

CTRL+6

Bytte mellom å skjule og vise objekter, og vise plassholdere for objekter.

 

Merke celler med bestemte egenskaper

 

Når du vil

Trykk

CTRL+SKIFT+* (stjerne)

Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen.

CTRL+/

Merke matrisen som inneholder den aktive cellen.

CTRL+SKIFT+O
(bokstaven O)

Merke alle celler som inneholder merknader.

CTRL+\

Merke cellene som ikke tilsvarer verdien i den aktive cellen i en merket rad.

CTRL+SKIFT+|

Merke cellene som ikke tilsvarer verdien i den aktive cellen i en merket kolonne.

CTRL+8

Merke alle celler det refereres direkte til i formler i det merkede området.

CTRL+9

Merke alle celler det refereres direkte eller indirekte til i formler i det merkede området.

CTRL+6

Merke celler som inneholder formler som refererer direkte til den aktive cellen.

CTRL+7

Merke celler som inneholder formler som refererer direkte eller indirekte til den aktive cellen.

ALT+SHIFT+;
(semikolon)

Merke de synlige cellene i det gjeldende området.

 

Utvide et merket område

 

Når du vil

Trykk

F8

Slå utvidet modus på eller av. I utvidet modus vises UTV på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8

Legge celler til merket område, eller bruke piltastene til å flytte til begynnelsen av området du vil legge til, og trykke F8 og bruke piltastene til å merke neste område.

SKIFT+piltast

Utvide området med én celle.

CTRL+SKIFT+piltast

Utvide området til å omfatte den siste cellen med data i den samme kolonnen eller raden som den aktive cellen.

SKIFT+HOME

Utvide området til begynnelsen av raden.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide området til begynnelsen av regnearket.

CTRL+SKIFT+END

Utvide området til å omfatte den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

SKIFT+PGDN

Utvide området ett skjermbilde nedover.

SKIFT+PGUP

Utvide området ett skjermbilde oppover.

END+SKIFT+piltast

Utvide området til å omfatte den siste cellen med data i den samme kolonnen eller raden som den aktive cellen.

END+SKIFT+HOME

Utvide området til å omfatte den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

END+SKIFT+ENTER

Utvide området til den siste cellen i den gjeldende raden. Denne tastrekkefølgen fungerer ikke hvis du har aktivert alternative navigasjonstaster (Verktøy-menyen, kommandoen Alternativer, kategorien Overgang).

SCROLL LOCK+SKIFT+HOME

Utvide området til å omfatte cellen øverst i venstre hjørne av vinduet.

SCROLL LOCK+SKIFT+END

Utvide området til å omfatte cellen nederst i høyre hjørne av vinduet.

 

Taster som brukes til å skrive inn, redigere, formatere og beregne data

Skrive inn data

 

Når du vil

Trykk

ENTER

Fullføre en celleoppføring og flytte til cellen under.

ALT+ENTER

Starte en ny linje i den samme cellen.

CTRL+ENTER

Fylle det merkede celleområdet med den gjeldende oppføringen.

SKIFT+ENTER

Fullføre en celleoppføring og flytte til den forrige cellen over.

TAB

Fullføre en celleoppføring og flytte til neste celle til høyre.

SKIFT+TAB

Fullføre en celleoppføring og flytte til den forrige cellen til venstre.

ESC

Avbryte en celleoppføring.

Piltaster

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre.

HOME

Flytte til begynnelsen av linjen.

F4 eller CTRL+Y

Gjenta den siste handlingen.

CTRL+SKIFT+F3

Lage navn fra rad- og kolonneetiketter.

CTRL+D

Fylle nedover.

CTRL+R

Fylle mot høyre.

CTRL+F3

Definere et navn.

CTRL+I

Sette inn en hyperkobling

CTRL+SKIFT+; (semikolon)

Legge inn datoen.

CTRL+SKIFT+: (kolon)

Legge inn klokkeslettet.

ALT+PIL NED

Vise en rullegardinliste for verdiene i gjeldende kolonne i et område.

CTRL+Z

Angre den siste handlingen.

 

Skrive inn spesialtegn

 

Trykk F2 for å redigere cellen, slå på NUM LOCK, og trykk følgende taster på det numeriske tastaturet:

Når du vil

Trykk

ALT+0162

Legge inn et centtegnet ¢.

ALT+0163

Legge inn det britiske pundtegnet £.

ALT+0165

Legge inn yentegnet ¥.

ALT+0128

Legge inn eurotegnet €.

 

Skrive inn og beregne formler

 

Når du vil

Trykk

= (likhetstegn)

Starte en formel.

F2

Flytte innsettingspunktet til formellinjen når du celleredigering er slått av.

TILBAKE

Slette ett tegn til venstre på formellinjen.

ENTER

Fullføre en celleoppføring fra cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+ENTER

Skrive inn en formel som en matriseformel.

ESC

Avbryte en innskriving i cellen eller på formellinjen.

SKIFT+F3

Vise dialogboksen Sett inn funksjon i en formel.

CTRL+A

Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A

Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

F3

Lime inn et definert navn i en formel.

ALT+SHIFT+=
(likhetstegn)

Sette inn en Autosummer-formel med en SUMMER-funksjon.

CTRL+SKIFT+"
(anførselstegn)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+' (apostrof)

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+J

Bytte mellom å vise celleverdier og celleformler.

F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9

Beregne det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker, uansett om de er endret eller ikke siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9

Kontrollere de avhengige formlene på nytt, og deretter beregne alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for omberegning.

 

Redigere data

 

Når du vil

Trykk

F2

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet.

ALT+ENTER

Starte en ny linje i samme celle.

TILBAKE

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet.

DEL

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette det merkede området.

CTRL+DEL

Slette resten av teksten på linjen.

F7

Vise dialogboksen Stavekontroll.

SKIFT+F2

Redigere en cellemerknad.

ENTER

Fullføre en celleoppføring og flytte til den neste cellen under.

CTRL+Z

Angre den siste handlingen.

ESC

Avbryte en celleoppføring.

CTRL+SKIFT+Z

Angre eller gjøre om den siste automatiske rettingen når smartflagg for autokorrektur vises.

 

Sette inn, slette og kopiere celler

 

Når du vil

Trykk

CTRL+C

Kopiere de merkede cellene.

CTRL+C, umiddelbart
etterfulgt av en ny
CTRL+C

Vise utklippstavlen for Microsoft Office (kopiere og lime inn flere elementer).

CTRL+X

Klippe ut de merkede cellene.

CTRL+V

Lime inn de merkede cellene.

DEL

Fjerne innholdet i de merkede cellene.

CTRL+BINDESTREK

Slette de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+ PLUSSTEGN

Sette inn tomme celler.

 

Formatere data

 

Når du vil

Trykk

ALT+' (apostrof)

Vise dialogboksen Stil.

CTRL+1

Vise dialogboksen Formater celler.

CTRL+SKIFT+1

Bruke standard tallformat.

CTRL+SKIFT+$

Bruke valutaformat med to desimaler (negative tall vises i parenteser).

CTRL+SKIFT+%

Bruke prosentformat uten desimaler.

CTRL+SKIFT+E

Bruke eksponentielt tallformat med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruke datoformat med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+@

Bruke tidsformat med time og minutt, og A.M. eller P.M.

CTRL+SKIFT+!

Bruke tallformat med to desimaler, tusenskille og minustegn (–) for negative verdier.

CTRL+F

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+K

Bruke eller fjerne kursivformat.

CTRL+U

Bruke eller fjerne understreking.

CTRL+5

Bruke eller fjerne gjennomstreking.

CTRL+Ø

Skjule merkede rader.

CTRL+SKIFT+Ø

Ta frem skjulte rader i det merkede området.

CTRL+Æ

Skjule de merkede kolonnene.

CTRL+SKIFT+Æ

Ta frem skjulte kolonner i det merkede området.

CTRL+SKIFT+&

Bruke kantlinjer for de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+_

Fjerne kantlinjer fra de merkede cellene.

 

Bruke kategorien Kantlinje i dialogboksen Formater celler

 

Trykk CTRL+1 for å vise denne dialogboksen.

 

Når du vil

Trykk

ALT+T

Bruke eller fjerne øvre kantlinje.

ALT+B

Bruke eller fjerne nedre kantlinje.

ALT+V

Bruke eller fjerne venstre kantlinje.

ALT+H

Bruke eller fjerne høyre kantlinje.

ALT+R

Bruke eller fjerne den vannrette skillelinjen hvis celler i flere rader er merket.

ALT+L

Bruke eller fjerne den loddrette skillelinjen hvis celler i flere kolonner er merket.

ALT+D

Bruke eller fjerne kantlinjen på skrå nedover.

ALT+P

Bruke eller fjerne kantlinjen på skrå oppover.

 

Taster som brukes til å filtrere, disponere og behandle områder

Bruke dataskjemaer (Data-menyen, kommandoen Skjema)

 

Når du vil

Trykk

PIL NED

Flytte til det samme feltet i den neste posten.

PIL OPP

Flytte til det samme feltet i den forrige posten.

TAB og SKIFT+TAB

Flytt til de enkelte feltene i posten og deretter til kommandoknappene.

ENTER

Flytte til det første feltet i den neste posten.

SKIFT+ENTER

Flytte til det første feltet i den forrige posten.

PGDN

Flytte til det samme feltet ti poster frem.

CTRL+PGDN

Starte en ny, tom post.

PGUP

Flytte til det samme feltet ti poster tilbake.

CTRL+PGUP

Flytte til den første posten.

HOME eller END

Flytte til begynnelsen eller slutten av et felt.

SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et felt.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område til begynnelsen av et felt.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte ett tegn til venstre eller til høyre i et felt.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke tegnet til venstre innen et felt.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke tegnet til høyre innen et felt.

 

Filtrere områder (Data-menyen, Autofilter-kommandoen)

 

Når du vil

Trykk

ALT+PIL NED

Vise Autofilter-listen for gjeldende kolonne, i cellen som inneholder rullegardinpilen.

PIL NED

Merke det neste elementet i Autofilter-listen.

PIL OPP

Merke det forrige elementet i Autofilter-listen.

ALT+PIL OPP

Lukke Autofilter-listen for den gjeldende kolonnen.

HOME

Merke det første elementet (Alle) i Autofilter-listen.

END

Merke det siste elementet i Autofilter-listen.

ENTER

Filtrere området basert på det merkede elementet i Autofilter-listen.

MELLOMROM

Velge markert element.

 

Vise, skjule og disponere data

 

Når du vil

Trykk

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Gruppere rader eller kolonner.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Dele opp rad- eller kolonnegrupper.

CTRL+8

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

CTRL+Ø

Skjule de merkede radene.

CTRL+SKIFT+Ø

Ta frem skjulte rader i det merkede området.

CTRL+Æ

Skjule de merkede kolonnene.

CTRL+SKIFT+Æ

Ta frem skjulte kolonner i det merkede området.

 

Taster som brukes i pivottabellrapporter og pivotdiagramrapporter

Sette opp en rapport på skjermen

 

1.      Trykk F10 for å aktivere menylinjen.

2.      Trykk CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB for å aktivere feltlisten for pivottabellen.

3.      Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke feltet du ønsker. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å åpne eller lukke et felt som kan utvides.

4.      Trykk TAB for å merke Legg til-listen, og trykk PIL NED for å åpne listen.

5.      Trykk PIL NED eller PIL OPP for å merke området du vil flytte feltet til, og trykk ENTER.

6.      Trykk TAB for å merke Legg til-knappen, og trykk ENTER.

 

Bruke dialogboksen Pivoteringsveiviser - Oppsett

 

Du viser denne dialogboksen ved å trykke TAB til du har merket Oppsett i trinn 3 i pivoteringsveiviseren.

 

Når du vil

Trykk

PIL OPP eller PIL NED

Merke den forrige eller neste feltknappen i listen til høyre.

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Velge knappen til venstre eller høyre når du har to eller flere kolonner med feltknapper.

ALT+R

Flytte det merkede feltet til radområdet.

ALT+K

Flytte det merkede feltet til kolonneområdet.

ALT+D

Flytte det merkede feltet til dataområdet.

ALT+S

Flytte det merkede feltet til sideområdet.

ALT+L

Vise dialogboksen Pivotfelt for det merkede feltet.

 

Vise og skjule elementer i et felt

 

Når du vil

Trykk

ALT+PIL NED

Vise rullegardinlisten for et felt i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport. Bruk piltastene til å merke feltet.

PIL OPP

Merke det forrige elementet i området.

PIL NED

Merke det neste elementet i området.

PIL HØYRE

Vise elementer på lavere nivåer hvis det finnes.

PIL VENSTRE

Skjule elementer på lavere nivåer hvis det finnes.

HOME

Merke det første synlige elementet i listen.

END

Merke det siste synlige elementet i listen.

ENTER

Lukke listen og vise de merkede elementene.

MELLOMROM

Merke av, dobbeltmerke eller fjerne merket for en avmerkingsboks i listen. Dobbeltmerke merker både et element og alle elementene på lavere nivåer.

TAB

Bytte mellom listen, OK-knappen og Avbryt-knappen.

 

Endre oppsettet for en rapport

 

Når du vil

Trykk

CTRL+SKIFT+, (komma)

Merke en hel pivottabellrapport.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Gruppere de merkede elementene i et pivottabellfelt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Dele opp grupperte elementer i et pivottabellfelt.

 

Taster som brukes i diagrammer

Opprette diagrammer og merke diagramelementer

 

Når du vil

Trykk

F11 eller ALT+F1

Opprette et diagram av dataene i det gjeldende området.

CTRL+PGDN

Merke et diagramark: merker det neste arket i arbeidsboken helt til diagramarket du vil bruke, er merket.

CTRL+PGUP

Merke et diagramark: merker det forrige arket i arbeidsboken helt til diagramarket du vil bruke, er merket.

PIL NED

Merke den forrige gruppen med elementer i et diagram.

PIL OPP

Merke den neste gruppen med elementer i et diagram.

PIL HØYRE

Merke det neste elementet i en gruppe.

PIL VENSTRE

Merke det forrige elementet i en gruppe.

 

Merke et innebygd diagram

 

1.      Vis tegneverktøylinjen: Trykk ALT+V, trykk Y, trykk PIL NED til Tegning er merket, og trykk ENTER.

2.      Trykk F10 for å aktivere menylinjen.

3.      Trykk CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB for å merke tegneverktøylinjen.

4.      Trykk PIL HØYRE-tasten for å merke knappen Merk objekter  på tegneverktøylinjen.

5.      Trykk CTRL+ENTER for å merke det første objektet.

6.      Trykk TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) gjennom objektene helt til runde skaleringshåndtak (skaleringshåndtak: En av de små sirklene eller firkantene som vises på hjørnene og sidene av et merket objekt. Du drar i disse håndtakene for å endre størrelsen på objektet. vises i det innebygde diagrammet du vil merke.

7.      Trykk CTRL+ENTER for å aktivere diagrammet slik at du kan merke elementer i det.

Taster som brukes med tegnede objekter og andre objekter

Når både tegne- og gjennomgangsverktøylinjen vises på skjermen, bytter ALT+U mellom kommandoen Gjennomgang og Autofigurer, og ENTER utfører den valgte kommandoen.

 

Merke et tegneobjekt

 

Når du redigerer tekst i et tegnet objekt, kan du merke neste eller forrige objekt ved å trykke TAB eller SKIFT+TAB. Hvis du starter fra et regneark, gjør du følgende:

 

1.      Trykk F10 og CTRL+TAB for å merke tegneverktøylinjen, og trykk deretter PIL HØYRE for å merke knappen Merk objekter .

2.      Trykk CTRL+ENTER for å merke det første tegneobjektet.

3.      Trykk TAB for å gå gjennom objekter fremover (eller SKIFT+TAB for å gå bakover) helt til det vises skaleringshåndtak på objektet du vil velge.

4.      Hvis et objekt er gruppert, vil TAB merke gruppen og deretter hvert enkelt objekt i gruppen, og til slutt det neste objektet.

 

Trykk ESC hvis du vil gå tilbake til regnearket når et objekt er merket.

Sette inn en autofigur

 

1.      Trykk ALT+U for å velge Autofigurer-menyen på tegneverktøylinjen.

2.      Bruk piltastene til å flytte til autofigurkategorien du vil bruke, og trykk deretter PIL HØYRE.

3.      Bruk piltastene til å merke autofiguren du vil bruke.

4.      Trykk CTRL+ENTER.

5.      Hvis du vil formatere autofiguren, trykker du CTRL+1 for å vise dialogboksen Formater autofigur.

Sette inn en tekstboks

 

1.      Trykk F10, trykk CTRL+TAB for å merke tegneverktøylinjen, og trykk deretter PIL HØYRE for å merke Tekstboks-knappen .

2.      Trykk CTRL+ENTER.

3.      Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen.

4.      Gjør ett av følgende:

Trykk ESC to ganger for å gå tilbake til regnearket når du er ferdig med å skrive.

Hvis du vil formatere tekstboksen, trykker du ESC og deretter CTRL+1 for å vise dialogboksen Formater tekstboks. Når du er ferdig med formateringen, trykker du ENTER og deretter ESC for å gå tilbake til regnearket.

Sette inn WordArt

 

1.      Trykk ALT+I, trykk L og deretter W (Sett inn-menyen, undermenyen Bilde, kommandoen WordArt).

2.      Bruk piltastene til å velge WordArt-stilen du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

3.      Skriv inn teksten du vil bruke, og bruk deretter TAB til å merke andre alternativer i dialogboksen.

4.      Trykk ENTER for å sette inn WordArt-objektet.

5.      Hvis du vil formatere WordArt-objekter, bruker du verktøyene på Word Art-verktøylinjen, eller trykk CTRL+1 for å vise dialogboksen Formater WordArt.

Rotere et tegnet objekt

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil rotere.

2.      Trykk CTRL+1 for å vise Format-menyen for objektet, og trykk CTRL+TAB for velge kategorien Størrelse.

3.      Press ALT+R for merke boksen Rotasjon.

4.      Bruk piltastene til å angi hvor stor rotasjon du ønsker.

Endre størrelsen på et tegnet objekt

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil endre størrelse på.

2.      Trykk CTRL+1 for å vise Format-menyen for objektet, og trykk CTRL+TAB for velge kategorien Størrelse.

3.      Velg alternativer for å endre størrelsen.

Flytte et tegnet objekt

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil flytte.

2.      Trykk piltastene for å flytte objektet.

3.      Hvis du vil flytte objektet med én piksel om gangen, trykker du CTRL+ en piltast.

Kopiere tegnede objekter og deres attributter

 

Hvis du vil lage en kopi av et tegnet objekt, merker du objektet og trykker CTRL+D. Hvis du vil kopiere attributter, for eksempel fyllfargen og linjestilen, fra et objekt til et annet, gjør du følgende:

1.      Merk det tegnede objektet med attributtene du vil kopiere.

Hvis du merker en autofigur, kopieres også tekstformatet sammen med de andre attributtene.

2.      Trykk CTRL+SKIFT+C hvis du vil kopiere objektattributtene.

3.      Trykk TAB eller SKIFT+TAB hvis du vil merke objektet som inneholder attributtene du vil kopiere.

4.      Trykk CTRL+SKIFT+V hvis du vil kopiere attributtene til objektet.

Taster som brukes sammen med tale, e-postmeldinger, makroer og andre språk

Bruke talegjenkjenning og tekst-til-tale

 

Når du vil

Trykk

CTRL

Bytte mellom kommandomodus og dikteringsmodus.

ESC

Stoppe lesing når tekst blir lest høyt.

 

Sende e-postmeldinger

 

Hvis du vil bruke taster når du skal sende e-postmeldinger, må du konfigurere Microsoft Outlook som standard e-postprogram. De fleste tastene virker ikke i Outlook Express.

 

Når du vil

Trykk

SKIFT+TAB

Flytte til boksen Innledning i meldingshodet til e-posten når celle A1 er merket. Flytte til boksene Emne, Blindkopi (hvis vist), Kopi, Til og Fra (hvis vist) i meldingshodet. Deretter til adresseboken for boksene Blindkopi, Kopi, Til og Fra, og deretter til A1.

ALT+S

Sende e-postmeldingen.

CTRL+SKIFT+B

Åpne adresseboken.

ALT+O

Åpne Alternativer-menyen for å få tilgang til kommandoene Alternativer, Felt for blindkopi og Fra-felt.

ALT+P

Åpne dialogboksen Meldingsalternativer i Outlook (Alternativer-menyen, kommandoen Alternativer).

CTRL+W

Kontrollere navnene i boksene Til, Kopi og Blindkopi mot adresseboken.

ALT+T

Åpne adresseboken for boksen Til.

ALT+P

Åpne adresseboken for boksen Kopi.

ALT+B

Åpne adresseboken for boksen Blindkopi hvis den vises.

ALT+M

Gå til boksen Emne.

CTRL+SKIFT+G

Opprette et meldingsflagg.

ALT+A

Legge til interaktivitet til området eller arket som sendes.

 

Arbeide med makroer

 

Når du vil

Trykk

ALT+F8

Vise dialogboksen Makro.

ALT+F11

Vise Visual Basic-redigering.

CTRL+F11

Sette inn et Microsoft Excel 4.0-makroark.

 

Arbeide med flere språk

 

Når du vil

Trykk

CTRL+HØYRE SKIFT

Bytte retningen for avsnittet fra venstre mot høyre til høyre mot venstre (teksten må inneholde bare nøytrale tegn).

CTRL+VENSTRE SKIFT

Bytte retningen for avsnittet fra høyre mot venstre til venstre mot høyre (teksten må inneholde bare nøytrale tegn).

ALT+SKIFT+PIL OPP

I japansk tekst der du viser fonetiske veiledninger: flytter pekeren inn i de fonetiske veiledningene.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte pekeren fra de fonetiske veiledningene til den overordnede tegnstrengen.

NUM LOCK, ALT+tall
på det numeriske tastaturet

Legge inn et unicode-tegn.

Alt+X

Trykket umiddelbart etter at du har skrevet inn den heksadesimale koden for et unicode-tegn: konverterer tallene til tegnet.

 

Trykke umiddelbart etter et unicode-tegn: konverterer tegnet til den heksadesimale koden.