Hjem

 

Generelt

F11

SlΠfullskjermmodus pΠeller av

TAB

Flytte mellom adresselinjen, Oppdater-knappen, S¿k-boksen og elementer pŒ en webside

CTRL+F

Finne et ord eller uttrykk pΠen side

CTRL+N

pne gjeldende webside i et nytt vindu

CTRL+P

Skrive ut siden

CTRL+A

Velge alle elementene pΠsiden

CTRL+PLUSS

Zoome inn

CTRL+MINUS

Zoome ut

CTRL+0

Zoome til 100 %

 

Navigeringssnarveier

ALT+HOME

GΠtil startsiden

ALT+VENSTRE

GΠtilbake

ALT+H¯YRE

GΠfrem

F5

Oppdatere siden

CTRL+F5

Oppdatere siden og bufferen

ESC

Stoppe nedlasting av siden

 

Snarveier for Favorittsenter

CTRL+I

pne favoritter

CTRL+SKIFT+I

pne favoritter i festet modus

CTRL+B

Organisere favoritter

CTRL+D

Legge til gjeldende side i Favoritter

CTRL+J

pne feeds

CTRL+SKIFT+J

pne feeds i festet modus

CTRL+H

pne logg

CTRL+SKIFT+H

pne logg i festet modus

 

Kategorisnarveier

Midtre museknapp
eller CTRL+venstre museknapp

pne en kobling i en ny kategori i bakgrunnen

CTRL+SKIFT+venstre museknapp eller
CTRL+SKIFT+midtre museknapp

pne en kobling i en ny kategori i forgrunnen

Midtre museknapp pΠkategorien eller CTRL+W

Lukke kategori (lukker vinduet hvis bare Žn kategori er Œpen)

CTRL+Q

pne hurtigkategorivisningen

CTRL+T

pne ny kategori

CTRL+SKIFT+Q

Vise liste over Œpne kategorier

CTRL+TAB

GΠtil neste kategori

CTRL+SKIFT+TAB

GΠtil forrige kategori

 

Snarveier for adresselinjen

ALT+D

Velge adresselinjen

CTRL+ENTER

Legge til "http://www." pΠbegynnelsen og ".com" pΠslutten av teksten pΠadresselinjen

CTRL+SKIFT+ENTER

Legge til "http://www." pΠbegynnelsen og webadressesuffikset du har angitt, pΠslutten av teksten pΠadresselinjen*

ALT+ENTER

pne webadressen som stŒr pŒ adresselinjen, i en ny kategori

F4

Vise liste over adresser som er skrevet tidligere

 

Direktes¿keboksen

CTRL+E

Velge direktes¿keboksen

CTRL+DOWN

Vise en liste over s¿kemotorer

ALT+ENTER

pne s¿keresultater i en ny kategori

 

Gj¿r dette

Hvis du vil gj¿re dette

Windows-logotast + R > iexplore.exe –extoff

Deaktivere alle tillegg

Verkt¿y > Alternativer for Internett > Avansert > Bruk innebygd autofullf¿ring

SlŒ pŒ Autofullf¿r slik at webadresser automatisk fylles ut hvis du begynner Œ skrive dem pŒ nytt

Verkt¿y > Alternativer for Internett > i kategorien Generelt klikker du Innstillinger under Kategorier

Endre virkemŒten til kategorier i Internet Explorer

Slik viser du midlertidig: trykk ALT-tasten

Vise menylinjen ¿verst pŒ skjermen

Slik viser du permanent: Verkt¿y > Menylinje

 

Verkt¿y > Slett s¿kelogg

Slette informasjonskapsler, passord, skjemadata, logg og midlertidige Internett-filer

Verkt¿y > Administrer tillegg > S¿k etter flere tillegg

Finne og installere tillegg

Velg delen av siden du vil skrive ut, trykk CTRL+P, klikk Utvalg og klikk deretter Skriv ut

Skrive ut en del av en side

Verkt¿y > Alternativer for Internett > SprŒk

Endre webadressesuffiks*