cmd+ o = åpner merket fil. Enter/return endrer navnet
cmd+ shift + g = Gå til mappe i filsystemet (eks. /usr/local/bin)
cmd+ t = legg til objekt i sidelinjen i finder
cmd+ pil opp = Gå opp et mappe nivå i finder
cmd+ n = nytt finder vindu
cmd+ i = informasjon om mappe, eller fil (størrelse etc.)
cmd+ shift + h = gå til hjemmemappen i finder. (a er programmer, u er verktøy etc.
cmd+ alt + dra en merket fil/mappe fil = opprett "snarvei" (alias)
cmd+ r = vis den opprinnelige plasseringen til snarveien (alias'et) i Finder

Systemrelaterte snarveier:

cmd+ m = minimere aktivt vindu
cmd+ alt + m = minimere alle vinduer
cmd+ esc = vis/skjul FrontRow uten fjernkontrollen
ctrl + scroll med mus/flate = zoom inn og ut av hele skjermbildet
cmd+ alt + esc = avslutte programmer som henger
cmd+ alt + d = Vis/skjul Dock
cmd+ , = Egenskaper for programmet du har aktivt
cmd+ h = legger det aktive programmet ned til docken (hide)
cmd+ Shift + h = gjemmer alle andre programmer enn det aktive

 

Mange lurer på hvordan de enkelt kan ta skjermbilder på maskinen og de fleste finner ut at Grab er programmet Apple har inkludert for dette formålet. De færreste vet at de ikke trenger å åpne Grab for å ta bilder. Med enkle tastekombinasjoner kan du gjøre det hele i løpet av få sekunder rett fra tastaturet.

§                 Trykk inn CMD (Epletast)+Shift+4 for å ta bilde av et markert område av skjermen, ved at du drar ut en firkant, og alt som er i den firkanten kommer med på bilde.

§                 Hvis du vil ta bilde av et vindu, trykker du inn Space (mellomrom), og musepekeren bil bli et kamera. Klikk nå på det vinduet du vil ta bilde av. Bildene lagres på skrivebordet som Bilde 1.png, Bilde 2.png OSV.

§                 Hvis du vil ta et bilde av hele skjermen, trykker du inn CMD (epletast)+Shift+3, og du vil få et bilde av hele skjermen.

§                 For å ta bilde av en Dashboard-widget, klikker du på Dashboard-knappen sånn at Dashboard kommer opp, så trykker du CMD+Shift+4+Space (mellomrom), og klikker på den Widgeten du vil ta bilde av

Hurtig taster OSX