Arbeide med Microsoft Office-hjelperen, hjelpevinduet og boksen Still et spørsmål

 

Hurtigtaster for å bruke hjelperuten og hjelpevinduet

Hjelperuten er en oppgaverute som gir tilgang til alt innhold i hjelpen. Som en oppgaverute vises hjelperuten som en del av det aktive programmet. Hjelpevinduet viser emner og annet innhold i hjelpen og vises som et vindu ved siden av, men atskilt fra det aktive programmet.

I hjelperuten

Trykk

Når du vil

F1

Viser hjelperuten.

F6

Bytter mellom hjelperuten og det aktive programmet.

TAB

Velger det neste elementet i hjelperuten.

SKIFT+TAB

Velger det forrige elementet i hjelperuten.

ENTER

Utfører handlingen for det valgte elementet.

PIL OPP og PIL NED

Velger henholdsvis det neste og forrige elementet i en innholdsfortegnelse.

PIL VENSTRE og PIL HØYRE

Viser og skjuler henholdsvis det valgte elementet i en innholdsfortegnelse.

ALT+PIL VENSTRE

Flytter tilbake til den forrige oppgaveruten.

ALT+PIL HØYRE

Flytter framover til den neste oppgaveruten.

CTRL+MELLOMROM

Åpner menyen med alternativer i ruten.

CTRL+F1

Åpner og åpner den gjeldende oppgaveruten på nytt.

PIL HØYRE

Utvider en +/--liste.

PIL VENSTRE

Skjuler en +/--liste.

I hjelpevinduet

Trykk

Når du vil

TAB

Velger neste skjulte tekst eller hyperkobling eller Vis alle eller Skjul alle øverst på et emne

 SKIFT+TAB

Velger forrige skjulte tekst eller hyperkobling, eller visningknappen øverst på en webartikkel for Microsoft Office.

ENTER

Utfører handlingen for Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling som er valgt

ALT+PIL VENSTRE

Flytter tilbake til det forrige hjelpeemnet.

ALT+PIL HØYRE

Flytter framover til det neste hjelpeemnet.

CTRL+P

Skriver ut det det gjeldende hjelpeemnet.

ALT+U

Endrer om hjelpevinduet vises koblet til (side ved side) eller atskilt fra (ikke side ved side) det aktive programmet.

 

Bruke hjelpeemneruten

Trykk

Når du vil

ALT+PIL HØYRE

Går til det neste hjelpeemnet

ALT+PIL VENSTRE

Går til det forrige hjelpeemnet

TAB

Velger neste skjulte tekst eller hyperkobling eller Vis alle eller Skjul alle øverst på et emne

SKIFT+TAB

Velger forrige skjulte tekst eller hyperkobling, eller visningsknappen øverst på en webartikkel for Microsoft Office.

ENTER

Utfører handlingen for Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling som er valgt

PIL OPP eller PIL NED

Ruller mot begynnelsen eller slutten av et hjelpeemne

PAGE UP eller PAGE DOWN

Ruller mot begynnelsen eller slutten av et hjelpeemne i store intervaller

HOME eller END

Går til begynnelsen eller slutten av et hjelpeemne

CTRL+P

Skriver ut det gjeldende hjelpeemnet

CTRL+A

Merker hele hjelpeemnet

CTRL+C

Kopierer de valgte emnene til utklippstavlen

SKIFT+F10

Viser en hurtigmeny (hurtigmeny: En meny som viser en liste over kommandoer som gjelder for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element eller trykker SKIFT+F10.)

 

Bruke grensesnittet i Microsoft Office

Bruke menyer og verktøylinjer

Trykk

Når du vil

F10 eller ALT

Velger menylinjen  eller lukker en åpen meny og undermeny samtidig.

TAB eller SKIFT+TAB

Velger neste eller forrige knapp eller meny på verktøylinjen når det er valgt en verktøylinje

CTRL+TAB eller
CTRL+SKIFT+TAB

Velger neste eller forrige verktøylinje når det er valgt en verktøylinje

ENTER

Åpner menyen som er valgt eller utfører handlingen for den valgte knappen eller kommandoen

SKIFT+F10

Viser hurtigmenyen  for elementet som er valgt

ALT+MELLOMROM

Viser hurtigmenyen i vinduet (System-meny)

PIL NED eller PIL OPP

Velger den neste eller forrige kommandoen når en undermeny er åpen

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Velger menyen til venstre eller høyre. Bytter mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

HOME eller END

Velger den første eller siste kommandoen på menyen eller undermenyen

ESC

Lukker en åpen meny. Lukk bare undermenyen når en undermeny er åpen.

SKIFT+PIL NED

Viser listen over kommandoer når en meny er valgt

CTRL+PIL NED

Viser det komplette settet over kommandoer når en egendefinert meny er åpen

CTRL+ESC

Viser Start-menyen

F11

Skriver inn et navn i boksen Søk etter en kontakt

 

Obs!  Du kan bruke tastaturet til å velge hvilken som helst menykommando på menylinjen. Trykk ALT hvis du vil velge menylinjen. Trykk bokstaven som er understreket i menynavnet og som inneholder kommandoen du vil bruke. Trykk bokstaven som er understreket i kommandonavnet som du vil bruke, i menyen som vises.

Flytte og endre størrelsen på verktøylinjer

1.      Trykk ALT hvis du vil velge menylinjen.

2.      Trykk CTRL+TAB flere ganger hvis du vil velge verktøylinjen du vil bruke.

3.      Trykk CTRL+MELLOMROM hvis du vil vise Alternativmeny for verktøylinje på verktøylinjen.

4.      Gjør ett av følgende:

Endre størrelsen på en verktøylinje

1.       Velg Størrelse-kommandoen og trykk deretter ENTER.

2.       Bruk piltastene for å endre størrelsen på verktøylinjen. Trykk CTRL+ piltastene hvis du vil endre størrelsen på én piksel om gangen.

Flytte en verktøylinje

1.       Velg Flytt-kommandoen, og trykk deretter ENTER.

2.       Bruk piltastene for å plassere verktøylinjen. Trykk CTRL+ piltastene for å flytte én piksel om gangen. Trykk PIL NED flere ganger hvis du vil koble fra verktøylinjen. Hvis du vil forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE når verktøylinjen er helt til venstre eller høyre.

Bruke dialogbokser

Trykk

Når du vil

TAB

Flytter til det neste alternativet eller alternativgruppen

SKIFT+TAB

Flytter til det forrige alternativet eller alternativgruppen

CTRL+TAB

Bytter til den neste kategorien i en dialogboks

CTRL+SKIFT+TAB

Bytter til den forrige kategorien i en dialogboks

Piltaster

Flytter mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe

MELLOMROM

Utførerer handlingen som er tilordnet til den valgte knappen. Merker av for eller fjerner merket for den valgte avmerkingsboksen

Første bokstav av et alternativ i en rullegardinliste

Åpner listen hvis den er lukket og flytter til det alternativet i listen

ALT+ bokstaven som er understreket i et alternativ

Velger et alternativ. Merker av for eller fjerner merket i en avmerkingsboks

ALT+PIL NED

Åpner en valgt rullegardinliste

ESC

Lukker en valgt rullegardinliste. Avbryter en kommando og lukker en dialogboks

ENTER

Utfører en handling som er tilordnet til en standardknapp i en dialogboks

 

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks som du kan skrive eller lime inn en oppføring i, for eksempel brukernavnet eller banen (bane: Ruten som operativsystemet bruker til å plassere en mappe eller fil, for eksempel C:\Privat budsjett\Mars.doc.) til en mappe.

Trykk

Når du vil

HOME

Flytter til begynnelsen av en oppføring

END

Flytter til slutten av en oppføring

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Flytter ett tegn til venstre eller høyre

CTRL+PIL VENSTRE

Flytter ett tegn til venstre

CTRL+PIL HØYRE

Flytter ett tegn til høyre

SKIFT+PIL VENSTRE

Merker av eller fjerner merket for ett tegn til venstre

SKIFT+PIL HØYRE

Merker av eller fjerner merket for ett tegn til høyre

CTRL+SKIFT+
PIL VENSTRE

Merker av eller fjerner merket for ett ord til venstre

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merker av eller fjerner merket for ett ord til høyre

SKIFT+HOME

Merker fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen

SKIFT+END

Merker fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen

 

Bruke Åpne-, Lagre som- og Sett inn fil-dialogboksene

Dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn fil støtter støtter standard hurtigtaster for dialogbokser. (Se Bruke dialogbokser og Bruke redigeringsbokser i dialogbokser-delene i dette emnet hvis du vil vise standard hurtigtaster for dialogbokser.) Disse dialogboksene støtter også hurtigtastene nedenfor.

Trykk

Når du vil

 ALT+1

Går til forrige mappe http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA060471951044

ALT+2

Knappen Opp ett nivåknappesymbol : Åpne mappen ett nivå over mappen som er åpen

ALT+3

Knappen Søk på World Wide Web knappesymbol: Lukker dialogboksen og åpner websøkesiden

ALT+4

Slett-knappen knappesymbol: Slette den valgte mappen eller filen

ALT+5

Knappen Opprett ny mappe knappesymbol: Opprette en ny mappe

ALT+6

Visninger-knappen http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA060446471044: Bytte mellom tilgjengelige mappevisninger

ALT+7 eller ALT+E

Verktøy-knappen: Viser Verktøy-menyen

SKIFT+F10

Viser hurtigmenyen for et valgt element, for eksempel en mappe eller fil

TAB

Flytter mellom alternativer eller områder i dialogboksen

F4 eller ALT+I

Åpner Søk i-listen

F5

Oppdaterer fillisten

 

Bruke programvinduer

Trykk

Når du vil

ALT+TAB

Bytter til neste vindu

ALT+SKIFT+TAB

Bytter til forrige vindu

ALT+F4

Lukker det valgte programvinduet. Hvis dette er det eneste vinduet som er åpent, lukkes programmet

SKIFT+F6

Flytter til en rute fra en annen rute i programvinduet (med retning mot klokken)

CTRL+F6

Bytter til det neste vinduet når mer enn ett vindu er åpent

CTRL+SKIFT+F6

Bytter til forrige vindu

CTRL+F7

Utfører Flytt-kommandoen (på System-menyen for vinduet) når et dokumentvindu ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Utfører Størrelse-kommandoen (på System-menyen for vinduet) når et dokumentvindu ikke er maksimert. Bruk piltastene til å endre størrelsen på vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F9

Minimerer et vindu til et ikon (fungerer bare for noen Microsoft Office-programmer)

PrintScrn

Kopierer et bilde på skjermen til utklippstavlen

ALT+PrintScrn

Kopierer et bilde i det valgte vinduet til utklippstavlen

 

Hurtigtaster i Outlook

For grunnleggende navigering

Trykk

Når du vil

CTRL+1

Bytter til e-post

CTRL+2

Bytter til kalender

CTRL+3

Bytter til kontakter

CTRL+4

Bytter til oppgaver

CTRL+5

Bytter til notater

CTRL+6

Bytter til mappelisten i navigasjonsruten

CTRL+7

Bytter til snarveier

CTRL+komma

Neste element (med et åpent element)

CTRL+punktum

Forrige element (med et åpent element)

F6 eller CTRL+SKIFT+TAB

Bytter mellom mappelisten og hovedvinduet i Outlook

TAB

Flytte mellom Outlook-vinduet, navigasjonsruten og leseruten

Piltaster

Beveger rundt i navigasjonsruten

CTRL+Y

Går til en annen mappe

PLUSS- eller MINUSTEGNET på det numeriske tastaturet

Vise eller skjule en gruppe (med en valgt gruppe) i navigasjonsruten

Venstre og høyre piltaster

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger

 

Hvis du vil opprette et element eller en fil

Trykk

Når du vil

CTRL+SKIFT+A

Avtale

CTRL+SKIFT+C

Kontakt

CTRL+SKIFT+L

Distribusjonsliste

CTRL+SKIFT+X

Telefaks

CTRL+SKIFT+E

Mappe

CTRL+SKIFT+J

Loggoppføring

CTRL+SKIFT+Q

Møteinnkallelse

CTRL+SKIFT+M

Melding

CTRL+SKIFT+N

Notat

CTRL+SKIFT+H

nytt Office-dokument.

CTRL+SKIFT+S

Artikkel i denne mappen

CTRL+SKIFT+P

Søkemapper

CTRL+SKIFT+K

Oppgave

CTRL+SKIFT+U

Oppgaveforespørsler

 

For alle elementer

Trykk

Når du vil

SKIFT+F1

Viser skjermtips for det aktive elementet

CTRL+S eller SKIFT+F12

Lagre

ALT+S

Lagre og lukke, sende

F12

Lagre som

CTRL+Z eller
ALT+tilbake

Angre

CTRL+D

Slett

CTRL+P

Skriv ut

CTRL+SKIFT+Y

Kopier element

CTRL+SKIFT+V

Flytt element

CTRL+K
(bruker Outlook som redigeringsprogram for e-post)

Kontroller navn

F7

Stavekontroll

CTRL+SKIFT+G

Flagg for oppfølging

CTRL+R

Videresend

ALT+S

Sender, legger inn, inviterer alle

F3 eller CTRL+E

Søk etter elementer

CTRL+B

Søker etter tekst i elementer

ALT+N

Søker etter neste i et tekstsøk

CTRL+SKIFT+F

Bruker Avansert søk

CTRL+SKIFT+P

Oppretter en ny søkemappe

F2

Aktiverer redigering i et felt (unntatt ikonvisning)

 

For e-post

Trykk

Når du vil

CTRL+SKIFT+I

Bytter til Innboks

CTRL+SKIFT+O

Bytter til Utboks

CTRL+TAB
(med fokus på Til-linjen) og deretter TAB til Kontoer-knappen

Velger kontoen som det skal sendes en melding fra

ALT+S

Sende

CTRL+R

Svarer på en melding

CTRL+SKIFT+R

Svarer alle på en melding

CTRL+ ALT+J

Merk en melding som ikke useriøs

CTRL+SKIFT+I

Viser blokkert eksternt innhold (i en melding)

CTRL+ SKIFT+S

Legger inn i en mappe

CTRL+M eller F9

Ser etter ny post

PIL OPP

Går til neste melding

PIL NED

Går til forrige melding

ALT+ PIL OPP

Går til raden over (melding eller gruppeoverskrift)

ALT+ PIL NED

Går til raden under (melding eller gruppeoverskrift)

CTRL+N

Skrive en ny melding

Ctrl+O

Åpner en mottatt melding.

CTRL+SKIFT+B

Viser adresseboken

CTRL+SKIFT+O

Konverterer en HTML- eller RTF-melding til ren tekst

INSERT

Legger til hurtigflagg i en melding

CTRL+SKIFT+G

Viser dialogboksen Flagg for oppfølging

CTRL+Q

Marker som lest

CTRL+SKIFT+W

Vise menyen for å laste ned bilder, endre innstillingene for automatisk nedlasting, eller legge til en avsender i listen Avsendere du stoler på.

 

For kalender

Trykk

Når du vil

ALT+G

Godta

ALT+A

Avslå

 

Se også under Visninger, Dag-/Uke-/Måned-visning og For datovelger.

For kontakter

Trykk

Når du vil

CTRL+SKIFT+D

Ring opp

F11

Skriver inn et navn i boksen Søk etter en kontakt

 

For oppgaver

Trykk

Når du vil

ALT+G

Godta

ALT+A

Avslå

 

Formatere tekst

Trykk

Når du vil

ALT+A

Vis Format-menyen

SKIFT+F3

Bytt bokstavtype (med valgt tekst)

CTRL+F

Legg til fet

CTRL+SKIFT+L

Legg til punktlister

CTRL+K

Legg til kursiv

CTRL+T

Øk innrykk

CTRL+SKIFT+T

Reduser innrykk

CTRL+L

Venstrejuster

CTRL+E

Midtstilt

CRTL+U

Understreking

CTRL+SKIFT+P

Øk skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Reduser skriftstørrelsen

CTRL+X eller SKIFT+slett

Klipp ut

CTRL+C

Kopier

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Lim inn

CTRL+SKIFT+Z eller
CTRL+mellomrom

Fjern formatering

 

Legge til webinformasjon i elementer

Trykk

Når du vil

CTRL+venstre museknapp

Redigerer en URL-adresse i tekstdelen av et element

SKIFT+venstre museknapp

Angir en webleser

ALT+CTRL+K (bare når du bruker Word som redigeringsprogram for e-post)

Setter inn en hyperkobling.

 

For forhåndsvisning

Trykk

Når du vil

CTRL+F2

Åpner forhåndsvisning

CTRL+P

Skriver ut en forhåndsvisning

CTRL+P

Oppsett av forhåndsvisningsside

ALT+Z

Zoome

ALT+SKIFT+L

Lukker forhåndsvisning

 

For send eller motta

Trykk

Når du vil

F9

Starter send eller motta for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en definert kombinasjon.

SKIFT+F9

Starter send eller motta for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg)

 

 

Visninger

Tabellvisning

For generell bruk

Trykk

Når du vil

ENTER

Åpner et element

CTRL+A

Merker alle elementer

PGDN

Går til elementet nederst på skjermen

PGUP

Går til elementet øverst på skjermen

SKIFT+PIL OPP eller
SKIFT+PIL NED

Utvider eller reduserer de valgte elementene med ett element

CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Går til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området

CTRL+mellomrom

Merker av eller fjerner merket for det aktive elementet

CTRL+HOME eller CTRL+END
(med redigering i celler deaktivert)

Flytter hvert element i det merkede området til øverst eller nederst i listen

 

Med en valgt gruppe

Trykk

Når du vil

ENTER eller PIL HØYRE

Utvider gruppen

ENTER eller
PIL VENSTRE

Skjuler gruppen

PIL OPP

Velger den forrige gruppen

PIL NED

Velger den neste gruppen

HOME

Velger den første gruppen

END

Velger den siste gruppen

NUM -

Skjuler gruppen

NUM+

Utvider gruppen

PIL HØYRE

Velger det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre

 

For alle grupper

Trykk

Når du vil

CTRL+NUM -

Utvider alle grupper

CTRL+NUM+

Skjuler alle grupper

 

Dag-/Uke-/Måned-visning

For alle tre

Trykk

Når du vil

ALT+tast for
antall dager

Viser fra 1 til 9 dager

ALT+0 (null)

Viser 10 dager

ALT+BINDESTREK

Bytter til uker

ALT+LIK

Bytter til måneder

CTRL+TAB eller F6

Flytter mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten

SKIFT+TAB

Velger forrige avtale

PIL VENSTRE

Går til dagen før

PIL HØYRE

Går til neste dag

ALT+PIL VENSTRE

Flytter valgt element til dagen før, når mange dager vises

ALT+PIL HØYRE

Flytter valgt element til neste dag, når flere dager vises

ALT+PIL NED

Går til samme dag i uken etter

ALT+PIL OPP

Går til samme dag i forrige uke

 

For dagsvisning

Trykk

Når du vil

HOME

Velger tidspunktet arbeidsdagen begynner

END

Velger tidspunktet arbeidsdagen slutter

PIL OPP

Velger forrige tidsområde

PIL NED

Velger neste tidsområde

PGUP

Velger tidsområdet øverst på skjermen

PGDN

Velger tidsområdet øverst på skjermen

SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Utvider eller reduserer det valgte tidspunktet

ALT+PIL OPP eller
PIL NED med markøren i avtalen

Flytter en avtale

ALT+SKIFT+PIL OPP eller PIL NED med markøren i avtalen

Endrer start- eller sluttidspunkt for en avtale

ALT+PIL NED

Flytter valgt element til den samme dagen i neste uke

ALT+PIL OPP

Flytter valgt element til den samme dagen i forrige uke

 

For ukes- eller månedsvisning

Trykk

Når du vil

HOME

Går til den første dagen i uken

END

Går til den siste dagen i uken

PGUP

Går til den samme dagen i uken i forrige uke (eller 5 uker før hvis det vises etter måned)

PGDN

Går til den samme dagen i uken i neste uke (eller 5 uker før hvis det vises etter måned)

ALT+PIL OPP, NED, VENSTRE eller HØYRE

Flytter avtalen opp, ned, til venstre eller høyre

SKIFT+ PIL VENSTRE, HØYRE, OPP eller NED eller SKIFT+HOME eller END

Endrer varigheten til det valgte tidsområdet

 

For datovelger

Trykk

Når du vil

ALT+HOME

Går til den første dagen i den gjeldende uken

ALT+END

Går til den siste dagen i den gjeldende uken

ALT+PIL OPP

Går til samme dag i forrige uke

ALT+PIL NED

Går til samme dag i uken etter

ALT+PGUP

Går til den første dagen i måneden

ALT+PGDN

Går til den siste dagen i måneden

 

For adressekortvisninger

For generell bruk

Trykk     Når du vil

Skriv inn én eller flere bokstaver av navnet som kortet er arkivert under eller av feltet du sorterer etter.

Velger et bestemt kort i listen

PIL OPP

Velger forrige kort

PIL NED

Velger neste kort

HOME

Velger det første kortet i listen

END

Velger det siste kortet i listen

PGUP

Velger det første kortet på den gjeldende siden

PAGE DOWN

Velger det første kortet på den neste siden

PIL HØYRE

Velger det nærmeste kortet i den neste kolonnen

PIL VENSTRE

Velger det nærmeste kortet i den forrige kolonnen

CTRL+MELLOMROM

Merker av eller fjerner merket for det aktive kortet

SKIFT+PIL OPP

Utvider det merkede området til det forrige kortet, og opphever merkingen av kort etter utgangspunktet

SKIFT+PIL NED

Utvider det merkede området til det neste kortet, og opphever merkingen av kort før utgangspunktet

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvider det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvider det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet

SKIFT+HOME

Utvider det merkede området til det første kortet i listen

SKIFT+END

Utvider det merkede området til det siste kortet i listen

SKIFT+PAGE UP

Utvider det merkede området til det første kortet på den forrige siden

SKIFT+PAGE DOWN

Utvider det merkede området til det siste kortet på den siste siden

 

Flytte mellom kort uten å endre det merkede området

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et kort er valgt. Klikk kortoverskriften for å velge et kort.

Trykk

Når du vil

CTRL+PIL NED

Til neste kort

CTRL+PIL OPP

Til forrige kort

CTRL+HOME

Til det første kortet i listen

CTRL+END

Til det siste kortet i listen

CTRL+PGUP

Til det første kortet på den forrige siden

CTRL+PGDN

Til det første kortet på den neste siden

CTRL+PIL VENSTRE

Til det nærmeste kortet i den forrige kolonnen

CTRL+PIL HØYRE

Til det nærmeste kortet i den neste kolonnen

F2

Til et felt på det aktive kortet

 

Flytte mellom felt på et kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet, eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Trykk

Når du vil

TAB

Flytter til det neste feltet, og flytter til det første feltet på det neste kortet fra det siste feltet på et kort

SKIFT+TAB

Flytter til det forrige feltet, og flytter til det siste feltet på det forrige kortet fra det første feltet på et kort

ENTER

Flytter til det neste feltet eller legger til en linje i et flerlinjet felt

SKIFT+ENTER

Flytter til det forrige feltet uten å gå ut av det aktive kortet

F2

Viser innsettingspunktet i det aktive feltet for å redigere tekst

 

Flytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Trykk

Når du vil

ENTER

Legger til en linje i et flerlinjet felt

HOME

Flytter til begynnelsen av en linje

END

Flytter til slutten av en linje

PGUP

Flytter til begynnelsen av et flerlinjet felt

PGDN

Flytter til slutten av et flerlinjet felt

PIL OPP

Flytter til den forrige linjen i et flerlinjet felt

PIL NED

Flytter til den neste linjen i et flerlinjet felt

PIL VENSTRE

Flytter til det forrige tegnet i et felt

PIL HØYRE

Flytter til det neste tegnet i et felt

 

For tidslinjevisning (oppgaver eller logg)

Når et element er valgt

Trykk

Når du vil

PIL VENSTRE

Velger det forrige elementet

PIL HØYRE

Velger det neste elementet

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE

Velger flere tilstøtende elementer

CTRL+
PIL VENSTRE+
MELLOMROM eller CTRL+
PIL HØYRE+
MELLOMROM

Velger flere elementer som ikke støter inntil hverandre

ENTER

Åpner de valgte elementene

PGUP

Viser elementene én skjerm over elementene på skjermen

PGDN

Viser elementene én skjerm under elementene på skjermen

HOME

Velger det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen

END

Velger det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen

CTRL+HOME

Viser (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen

CTRL+END

Viser (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen

 

Når en gruppe er valgt

Trykk

Når du vil

ENTER eller PIL HØYRE

Utvider gruppen

ENTER eller
PIL VENSTRE

Skjuler gruppen

PIL OPP

Velger den forrige gruppen

PIL NED

Velger den neste gruppen

HOME

Velger den første gruppen på tidslinjen

END

Velger den siste gruppen på tidslinjen

PIL HØYRE

Velger det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre

 

Når en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Trykk

Når du vil

PIL VENSTRE

Flytter tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen

PIL HØYRE

Flytter framover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen

SKIFT+TAB

Velger den øvre tidsskalaen når den nedre tidsskalaen er valgt

TAB

Velger den nedre tidsskalaen når den øvre tidsskalaen er valgt

TAB

Velger det første elementet på skjermen eller den første gruppen på skjermen hvis elementene er gruppert, når den nedre tidsskalaen er valgt