Spesielt for Vista og Windows 7:

Win+X >> åpne Mobilitetssenter

Win+T >> skroll gjennom programmer på oppgavelinja

Win+Tab >> skroll gjennom åpne vinduer og programmer i Flip-3D

Win+nummertast >> start tilsvarende program på hurtigstartlinjen


Spesielt for Windows 7:

Win+Space >> se Skrivebordet

Win+piltast opp >> maksimer vindu

Win+piltast ned >> minimer vindu

Win+Home >> minimer alt untatt gjeldende vindu

Win+piltast venstre/høyre >> dokk vindu til venstre/høyre side av skjermen

Win+Shift+piltast venstre/høyre >> flytt vindu til venstre/høyre skjerm (med to skjermer)

Hurtig taster Vista/W7