Generelle hurtigtaster

 1. Ctrl+C (kopier)

 2. Ctrl+X (klipp ut)

 3. Ctrl+V (lim inn)

 4. Ctrl+Z (angre)

 5. DEL (slett)

 6. Skift+DEL (slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven)

 7. Ctrl mens du drar et element (kopier det valgte elementet)

 8. Ctrl+Skift mens du drar et element (opprett en snarvei til det valgte elementet)

 9. F2-tasten (gi nytt navn til det valgte elementet)

 10. Ctrl+Pil høyre (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det neste ordet)

 11. Ctrl+Pil venstre (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det forrige ordet)

 12. Ctrl+Pil ned (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av det neste avsnittet)

 13. Ctrl+Pil opp (flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige avsnitt)

 14. Ctrl+Skift med en av piltastene (merk et tekstutsnitt)

 15. Skift og en av piltastene (merk mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merk tekst i et dokument)

 16. Ctrl+A (merk alle)

 17. F3-tasten (søk etter en fil eller en mappe)

 18. Alt+Enter (vis egenskapene for det valgte elementet)

 19. Alt+F4 (lukk det aktive elementet, eller lukk det aktive programmet)

 20. Alt+Enter (vis egenskapene for det valgte objektet)

 21. Alt+Mellomrom (åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet)

 22. Ctrl+F4 (lukk det aktive dokumentet i programmer som tillater deg å ha flere dokumenter åpne samtidig)

 23. Alt+Tab (bytt mellom de åpne elementene)

 24. Alt+Esc (bla gjennom elementene i den rekkefølgen de ble åpnet)

 25. F6-tasten (bla gjennom skjermelementene i et vindu eller på skrivebordet)

 26. F4-tasten (vis listen i adresselinjen i Min datamaskin eller i Windows Utforsker)

 27. Skift+F10 (vis hurtigmenyen for det valgte elementet)

 28. Alt+Mellomrom (vis systemmenyen for det aktive vinduet)

 29. Ctrl+Esc (vis Start-menyen)

 30. Alt+understreket bokstav i et menynavn (vis den tilhørende menyen)

 31. Understreket bokstav i et kommandonavn på en åpen meny (utfør den tilsvarende kommandoen)

 32. F10-tasten (aktiver menylinjen i det aktive programmet)

 33. Pil høyre (åpne den neste menyen til høyre, eller åpne en undermeny)

 34. Pil venstre (åpne den neste menyen til venstre, eller lukk en undermeny)

 35. F5-tasten (oppdater det aktive vinduet)

 36. Tilbake (vis mappen et nivå opp i Min datamaskin eller Windows Utforsker)

 37. Esc (avbryt gjeldende oppgave)

 38. Skift når du setter inn en CD-ROM i CD-ROM-stasjonen (forhindre at CD-ROMen spilles av automatisk)

 39. Ctrl+Skift+Esc (åpne Oppgavebehandling)


Hurtigtaster i dialogbokser

Hvis du trykker Skift+F8 i lister med utvidet merking, aktiverer du modus for utvidet merking. I denne modusen kan du bruke en piltast til å flytte en markør uten å endre merkingen. Du kan trykke Ctrl+Mellomrom eller Skift+Mellomrom for å justere merkingen. Hvis du vil avbryte modus for utvidet merking, trykker du Skift+F8 på nytt. Modus for utvidet merking avbrytes av seg selv når du flytter fokus til en annen kontroll.

 1. Ctrl+Tab (hopp fremover i kategoriene)

 2. Ctrl+Skift+Tab (hopp bakover i kategoriene)

 3. Tab (hopp fremover i alternativene)

 4. Skift+Tab (flytt bakover i alternativene)

 5. Alt+understreket bokstav (utfør den tilsvarende kommandoen, eller velg det tilsvarende alternativet)

 6. Enter (utfør kommandoen for det aktive alternativet eller den aktive knappen)

 7. Mellomrom (merk eller fjern merket hvis det aktive alternativet har en avmerkingsboks)

 8. Piltaster (velg en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe med alternativknapper)

 9. F1-tasten (vis Hjelp)

 10. F4-tasten (vis elementene i den aktive listen)

 11. Tilbake (åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er valgt i dialogboksen Lagre som eller Åpne)


Hurtigtaster for Microsoft Natural Keyboard

 1. Windows-logo (vis eller skjul Start-menyen)

 2. Windows-logo+Break (vis dialogboksen Systemegenskaper)

 3. Windows-logo+D (vis skrivebordet)

 4. Windows-logo+M (minimer alle vinduene)

 5. Windows-logo+Skift+M (gjenopprett minimerte vinduer)

 6. Windows-logo+E (åpne Min datamaskin)

 7. Windows-logo+F (søk etter en fil eller en mappe)

 8. Ctrl+Windows-logo+F (søk etter datamaskiner)

 9. Windows-logo+F1 (vis Hjelp for Windows)

 10. Windows-logo+L (lås tastaturet)

 11. Windows-logo+R (åpne dialogboksen Kjør)

 12. Windows-logo+U (åpne Verktøybehandling)


Hurtigtaster for tilgjengelighet

 1. Høyre Skift i åtte sekunder (slå filtertaster av eller på)

 2. Venstre Alt + venstre Skift + Printscrn (slå av eller på høykontrast)

 3. Venstre Alt + venstre Skift + Num Lock (slå av eller på musetaster)

 4. Skift fem ganger (slå på eller av trege taster)

 5. Num Lock i fem sekunder (slå på eller av veksletaster)

 6. Windows-logo +U (åpne Verktøybehandling)


Hurtigtaster i Windows Utforsker

 1. End (vis bunnen av det aktive vinduet)

 2. Home (vis toppen av det aktive vinduet)

 3. Num Lock+stjernetegn (*) (vis alle undermappene til den merkede mappen)

 4. Num Lock+plusstegn (+) (vis innholdet i den merkede mappen)

 5. Num Lock+minustegn (-) (skjul den merkede mappen)

 6. Pil venstre (skjul gjeldende utvalg hvis det er utvidet, eller merk den overordnede mappen)

 7. Pil høyre (vis gjeldende utvalg hvis det er skjult, eller merk den første undermappen)


Hurtigtaster for tegnkart

Når du har dobbeltklikket et tegn i rutenettet, kan du bevege deg i rutenettet ved hjelp av hurtigtaster:

 1. Pil høyre (flytt til høyre eller til starten på neste linje)

 2. Pil venstre (flytt til venstre eller til slutten av forrige linje)

 3. Pil opp (flytt en rad opp)

 4. Pil ned (flytt en rad ned)

 5. PgUp (flytt opp ett skjermbilde om gangen)

 6. PgDn (flytt ned ett skjermbilde om gangen)

 7. Home (flytt til starten av linjen)

 8. End (flytt til slutten av linjen)

 9. Ctrl+Home (flytt til det første tegnet)

 10. Ctrl+End (flytt til det siste tegnet)

 11. Mellomrom (bytt mellom modiene Forstørret og Normal når et tegn er merket)


Hurtigtaster i hovedvinduet for Microsoft Management Console (MMC)

 1. Ctrl+O (åpne en lagret konsoll)

 2. Ctrl+N (åpne en ny konsoll)

 3. Ctrl+S (lagre den åpne konsollen)

 4. Ctrl+M (legg til eller fjern et konsollelement)

 5. Ctrl+W (åpne et nytt vindu)

 6. F5-tasten (oppdater innholdet i alle konsollvinduer)

 7. Alt+Mellomrom (vis MMC-vindusmenyen)

 8. Alt+F4 (lukk konsollen)

 9. Alt+A (vis Handling-menyen)

 10. Alt+V (vis Vis-menyen)

 11. Alt+F (vis Fil-menyen)

 12. Alt+O (vis Favoritter-menyen)


Hurtigtaster i konsollvinduet for MMC

 1. Ctrl+P (skriv ut gjeldende side eller aktive rute)

 2. Alt+minustegn (-) (vis vindusmenyen for det aktive konsollvinduet)

 3. Skift+F10 (vis Handling-hurtigmenyen for det merkede elementet)

 4. F1-tasten (åpne et eventuelt hjelpeemne for det merkede elementet)

 5. F5-tasten (oppdater innholdet i alle konsollvinduer)

 6. Ctrl+F10 (maksimer det aktive konsollvinduet)

 7. Ctrl+F5 (gjenopprett det aktive konsollvinduet)

 8. Alt+Enter (vis dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet, hvis den finnes)

 9. F2-tasten (gi nytt navn til det valgte elementet)

 10. Ctrl+F4 (lukk det aktive konsollvinduet. Når en konsoll bare har ett konsollvindu, lukker denne hurtigtasten konsollen)


Navigering for ekstern skrivebordstilkobling

 1. Crtl+Alt+End (åpne dialogboksen Sikkerhet for Microsoft Windows NT)

 2. Alt+PgUp (bytt mellom programmer fra venstre mot høyre)

 3. Alt+PgDn (bytt mellom programmer fra høyre mot venstre)

 4. Alt+INS (gå gjennom programmene i sist brukt rekkefølge)

 5. Alt+Home (vis Start-menyen)

 6. Ctrl+Alt+Break (bytt mellom et vindu og en full skjerm på klientdatamaskinen)

 7. Alt+DEL (vis Windows-menyen)

 8. Ctrl+Alt+minustegn (-) (plasser et øyeblikksbilde av hele vindusområdet for klienten på Terminal Server-utklippstavlen og gi samme funksjonalitet som ved å trykke Alt+Printscrn på en lokal datamaskin.)

 9. Ctrl+Alt+plusstegn (+) (plasser et øyeblikksbilde av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen og gi samme funksjonalitet som ved å trykke Printscrn på en lokal datamaskin.)


Navigering i Microsoft Internet Explorer

 1. Ctrl+B (åpne dialogboksen Ordne Favoritter)

 2. Ctrl+E (åpne søkefeltet)

 3. Ctrl+F (start Søk-verktøyet)

 4. Ctrl+H (åpne Logg-feltet)

 5. Ctrl+I (åpne Favoritter-feltet)

 6. Ctrl+L (åpne dialogboksen Åpne)

 7. Ctrl+N (start en annen forekomst av webleseren med samme webadresse)

 8. Ctrl+O (åpne dialogboksen Åpne, samme som Ctrl+L)

 9. Ctrl+P (åpne dialogboksen Skriv ut)

 10. Ctrl+R (oppdater gjeldende webside)

 11. Ctrl+W (lukk gjeldende vindu)

 
Hurtig taster Win XP