Innhold

Oppgaveruten Hjelp og vinduet Hjelp. 2

Bruke oppgaveruten Hjelp og vinduet Hjelp. 2

I oppgaveruten Hjelp. 2

i vinduet Hjelp. 2

Menyer, verktøylinjer, oppgaveruter og dialogbokser. 2

Få tilgang til og bruke menyer og verktøylinjer. 2

Få tilgang til og bruke oppgaveruter. 3

Endre størrelse på og flytte verktøylinjer, menyer og oppgaveruter. 4

Bruke dialogbokser. 5

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser. 5

Bruke dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn bilde. 6

Hurtigreferanse. 6

Språklinje. 7

Tale- og håndskriftgjenkjenning. 7

E-post. 7

Sende e-postmeldinger. 7

Arbeide med dokumenter og websider. 8

Opprette, vise og lagre dokumenter. 8

Søke etter, erstatte og bla gjennom tekst. 8

Angre og gjøre om handlinger. 8

Bytte til en annen visning. 9

Disposisjonsvisning. 9

Skrive ut og forhåndsvise dokumenter. 9

Se gjennom dokumenter. 9

Leseoppsettvisning. 9

Referanser, fotnoter og sluttnoter. 10

Arbeide med websider. 10

Redigere og flytte tekst og grafikk. 10

Slette tekst og grafikk. 10

Kopiere og flytte tekst og grafikk. 10

Sette inn spesialtegn. 11

Sette inn tegn ved hjelp av tegnkoder. 11

Merke tekst og grafikk. 11

Merke flere områder som ikke er ved siden av hverandre. 11

Utvide et merket område. 12

Merke tekst og grafikk i en tabell 12

Flytte innsettingspunktet. 13

Flytte rundt i en tabell 13

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell 14

Tegn- og avsnittsformatering. 14

Kopiere formatering. 14

Endre eller endre størrelsen på skriften. 14

Bruke tegnformatering. 14

Vise og kopiere tekstformateringer. 14

Angi linjeavstand. 15

Justere avsnitt. 15

Bruke avsnittsstiler. 15

Tegnede objekter og andre objekter. 15

Sette inn og redigere objekter. 15

Rediger et objekt ved hjelp av tastaturet. 15

Sett inn en autofigur ved hjelp av tastaturet. 16

Sette inn en tekstboks ved hjelp av tastaturet. 16

Sette inn et tegnet objekt fra WordArt ved hjelp av tastaturet. 16

Merke et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet. 16

Redigere tegnede objekter. 17

Rotere et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet. 17

Endre plasseringen til et tegnet objekt på en side ved hjelp av tastaturet. 17

Endre størrelsen på et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet. 17

Kopiere attributtene til et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet. 18

Utskriftsfletting og felt. 18

Utføre en utskriftsfletting. 18

Arbeide med felt. 18

Tastekombinasjoner. 19

Funksjonstaster. 19

Skift+funksjonstast. 19

Ctrl+funksjonstast. 19

Ctrl+Skift+funksjonstast. 20

Alt+funksjonstast. 20

Alt+Skift+funksjonstast. 20

Ctrl+Alt+funksjonstast. 20

 


 

Oppgaveruten Hjelp og vinduet Hjelp

Bruke oppgaveruten Hjelp og vinduet Hjelp

 

Oppgaveruten Hjelp gir tilgang til alt innholdet i Hjelp for Office, og vises som en del av Microsoft Word. Vinduet Hjelp viser emner og annet innhold i Hjelp, og vises som et vindu ved siden av, men atskilt fra, Word.

 

I oppgaveruten Hjelp             

F1

Vis oppgaveruten Hjelp.

F6

Bytt mellom oppgaveruten Hjelp og Word.

Tab

Velg neste element i oppgaveruten Hjelp.

Skift+Tab

Velg forrige element i oppgaveruten Hjelp.

Enter

Utfør handlingen for valgt element.

Pil ned og Pil opp

Velg henholdsvis neste og forrige element i en innholdsfortegnelse.

Pil høyre og Pil venstre

Henholdsvis vis eller skjul valgt element i en innholdsfortegnelse.

Alt+Pil venstre

Flytt tilbake til forrige oppgaverute.

Alt+Pil høyre

Flytt frem til neste oppgaverute.

Ctrl+Mellomrom

Åpne menyen til oppgaveruter.

Ctrl+F1

Lukk, og åpne gjeldende oppgaverute på nytt.

PIL HØYRE

Vis en pluss-/minus-liste.

PIL VENSTRE

Skjul en pluss-/minus-liste.

i vinduet Hjelp

Tab

Velg neste skjulte tekst eller hyperkobling, eller Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

Skift+Tab

Velg forrige skjulte tekst eller hyperkobling, eller knappen Leservisning øverst i en artikkel på webområdet for Microsoft Office.

Enter

Utfør handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

Alt+Pil venstre

Flytt tilbake til forrige emne i Hjelp.

Alt+Pil høyre

Flytt frem til neste emne i Hjelp.

Ctrl+P

Skriv ut gjeldende emne i Hjelp.

Pil opp og Pil ned

Rull henholdsvis litt opp og ned i gjeldende emne i Hjelp.

PgUp og PgDn

Rull henholdsvis mye opp og ned i gjeldende emne i Hjelp.

Alt+U

Endre vinduet Hjelp fra å være atskilt fra (ikke side ved side) til å være koblet til (side ved side) Word.

Skift+F10

Vise en meny med kommandoer for hjelpevinduet, krever at hjelpevinduet har aktivt fokus (klikk et element i hjelpevinduet).

Menyer, verktøylinjer, oppgaveruter og dialogbokser

Få tilgang til og bruke menyer og verktøylinjer

 

F10 eller Alt

Velg menylinjen, eller lukk en åpen meny og undermeny samtidig.

Ctrl+Tab eller
Ctrl+Skift+Tab

Velg en oppgaverute eller verktøylinje etter å ha trykket F10 eller Alt for å velge menylinjen. Trykker du ned tastene gjentatte ganger, flyttes fokuset mellom de åpne verktøylinjene, menylinjene og oppgaveruten.

Tab eller
Skift+Tab

Velg neste eller forrige knapp eller meny når en verktøylinje eller menylinje er valgt.

Enter

Åpne valgt meny, eller utfør handlingen for valgt knapp eller kommando.

Skift+F10

Vis hurtigmenyen  for valgt element.

Alt+Mellomrom

Vis tittellinjen til hurtigmenyen.

Pil ned eller Pil opp

Velg neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil venstre eller
Pil høyre

Velg menyen til venstre eller høyre. Bytt mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

Home eller End

Velg første eller siste kommando på menyen eller undermenyen.

ESC

Lukk en åpen meny. Lukk bare undermenyen når en undermeny er åpen.

Skift+Pil ned

Åpne valgt meny.

Ctrl+Pil ned

Vis alle kommandoene når en forkortet meny er åpen.

Alt+Ctrl+= (likhetstegn)

Legg til en verktøylinjeknapp på en meny. Når du skriver inn denne hurtigtasten og deretter klikker en verktøylinjeknapp, legges knappen til i riktig meny i Microsoft Word. Klikk for eksempel Punktmerking knappesymbol på formateringsverktøylinjen hvis du vil legge til kommandoen Punktmerking på Format-menyen.

Alt+Ctrl+- (bindestrek)

Fjern en kommando fra en meny. Når du skriver inn denne hurtigtasten og deretter velger en menykommando, fjernes kommandoen. Du kan legge til menykommandoen på nytt på menyen hvis du ombestemmer deg.

Alt+Ctrl++
(plusstegn på det numeriske tastaturet)

Tilpass hurtigtasten for en menykommando. Når du skriver inn denne hurtigtasten og deretter velger en menykommando, åpnes dialogboksen Tilpass tastatur slik at du kan legge til, endre eller fjerne hurtigtasten.

Obs! Du kan bruke tastaturet til å velge menykommandoer på menylinjen. Trykk Alt hvis du vil velge menylinjen. Trykk bokstaven som er understreket i menynavnet som inneholder kommandoen du vil ha. I menyen som vises trykker du bokstaven som er understreket i kommandonavnet du vil ha.

 

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

 

Ctrl+F1

Åpne oppgaveruten eller skjul gjeldende oppgaverute.

F6

Flytt til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

Obs! Hvis oppgaveruten du vil ha ikke vises selv om du trykker F6, kan du prøve å trykke Alt for å legge fokuset på menylinjen, og deretter trykke Ctrl+Tab for å flytte til oppgaveruten. Åpner du en dialogboks fra oppgaveruten Vis formatering, kan fokuset dessuten være på dokumentet når du lukker dialogboksen, fremfor på oppgaveruten. Du kan bruke F6 eller Ctrl+Tab når du skal tilbake til oppgaveruten.

Ctrl+Tab

Flytt til en oppgaverute når en meny eller verktøylinje er aktivert. (Det kan hende du må trykke Ctrl+Tab flere ganger.)

Ctrl+Mellomrom

Åpne menyen til oppgaveruter.

Alt+Home

Gå til oppgaveruten Komme i gang.

Alt+Pil venstre

Reverser rekkefølgen på oppgaverutene du åpnet.

Alt+Pil høyre

Gjenta rekkefølgen på oppgaverutene du åpnet.

ESC

Lukk en meny hvis det finnes én som er åpen, eller gå tilbake til dokumentet.

Tab eller Skift+Tab

Velg neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

Pil ned eller Pil opp

Flytt mellom valg i en valgt undermeny. Flytt mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer.

Mellomrom eller Enter

Åpne valgt meny, eller utfør handlingen som er tilordnet valgt knapp.

Skift+F10

Åpne en hurtigmeny (hurtigmeny: En meny som viser en liste over kommandoer som gjelder for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element eller trykker SKIFT+F10.) i et dokument. Åpne en rullegardinmeny for valgt gallerielement.

Home eller End

Velg første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

PgUp eller PgDn

Rull opp eller ned i valgte galleriliste.

Ctrl+Pil høyre eller
Ctrl+Pil venstre

Vis eller skjul et element som kan skjules i gallerilisten.

Ctrl+Home eller
Ctrl+End

Flytt øverst eller nederst i valgt galleriliste.

Endre størrelse på og flytte verktøylinjer, menyer og oppgaveruter

 

Trykk Alt hvis du vil velge menylinjen

Trykk Ctrl+Tab gjentatte ganger for å velge en verktøylinje eller oppgaveruten.

Gjør ett av følgende:

Endre størrelse på en verktøylinje

 

Trykk Ctrl+Mellomrom på verktøylinjen hvis du vil vise menyen Alternativer for verktøylinje.

Velg kommandoen Størrelse, og deretter trykker du Enter.

Bruk piltastene til å endre størrelsen på verktøylinjen. Trykk Ctrl+ piltasten for å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Flytte en verktøylinje

 

Trykk Ctrl+Mellomrom på verktøylinjen hvis du vil vise menyen Alternativer for verktøylinje.

Velg kommandoen Flytt, og deretter trykker du Enter.

Bruk piltastene til å flytte verktøylinjen. Trykk Ctrl+ piltasten for å flytte én piksel om gangen. Vil du koble fra verktøylinjen, trykker du Pil ned gjentatte ganger. Hvis du vil forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du henholdsvis Pil venstre eller Pil høyre når verktøylinjen er helt på venstre eller høyre side.

Endre størrelse på en oppgaverute

 

Trykk Ctrl+Mellomrom i oppgaveruten hvis du vil vise en meny med flere kommandoer.

Bruk Pil ned for å velge kommandoen Størrelse, og deretter trykker du Enter.

Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk Ctrl+ piltasten for å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Flytte en oppgaverute

 

Trykk Ctrl+Mellomrom i oppgaveruten hvis du vil vise en meny med flere kommandoer.

Bruk Pil ned for å velge kommandoen Flytt, og deretter trykker du Enter.

Bruk piltastene til å plassere oppgaveruten. Bruk Ctrl+ piltasten for å flytte én piksel om gangen.

Obs!   Hvis du flytter oppgaveruten opp til verktøylinjene eller ned til statuslinjen, knyttes ruten automatisk til linjene og den orienteres vannrett på nytt automatisk. Vil du plassere oppgaveruten tilbake til loddrett plassering, bruker du piltastene til å flytte den vekk fra linjene.

Når du er ferdig med å flytte eller endre størrelsen, trykker du ESC eller Enter.

Bruke dialogbokser

 

Alt+F6

Flytt fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt som har støtte for denne funksjonen.

Tab

Flytt til neste alternativ eller alternativgruppe.

Skift+Tab

Flytt til forrige alternativ eller alternativgruppe.

Ctrl+Tab

Bytt til neste kategori i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Bytt til forrige kategori i en dialogboks.

Piltaster

Flytt mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

Mellomrom

Utfør handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merk av for eller fjern merket for valgt alternativ.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til dette alternativet i listen.

Alt+ understreket bokstav i et alternativ

Velg et alternativ. Merk av for eller fjern merket for et alternativ.

Alt+Pil ned

Åpne en valgt rullegardinliste.

ESC

Lukk en valgt rullegardinliste. Avbryt en kommando og lukk en dialogboks.

Enter

Kjør valgt kommando.

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

 

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive eller lime inn en oppføring, for eksempel brukernavnet eller banen (bane: Ruten som operativsystemet bruker til å plassere en mappe eller fil, for eksempel C:\Privat budsjett\Mars.doc.) til en mappe.

 

Home

Flytt til begynnelsen av oppføringen.

End

Flytt til slutten av oppføringen.

Pil venstre eller Pil høyre

Flytt ett tegn til venstre eller høyre.

Ctrl+Pil venstre

Flytt ett ord til venstre.

Ctrl+Pil høyre

Flytt ett ord til høyre.

Skift+Pil venstre

Merk eller fjern merking av ett tegn til venstre.

Skift+Pil høyre

Merk eller fjern merking av ett tegn til høyre.

Ctrl+Skift+Pil venstre

Merk eller fjern merking av ett ord til venstre.

Ctrl+Skift+Pil høyre

Merk eller fjern merking av ett ord til høyre.

Skift+Home

Merk fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen.

Skift+End

Merk fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen.

Bruke dialogboksene Åpne, Lagre som og Sett inn bilde

 

Ctrl+F12

Vis dialogboksen Åpne.

F12

Vis dialogboksen Lagre som.

Alt+1

Gå til forrige mappe (knappesymbol).

Alt+2

Åpne mappen ett nivå opp fra den åpne mappen (knappen Opp ett nivå  knappesymbol).

Alt+3

Lukk dialogboksen, og åpne søkesiden World Wide Web (World Wide Web (WWW): Multimediegrenen på Internett som ikke bare presenterer tekst, men også grafikk, lyd og video. På weben kan brukere enkelt hoppe fra element til element, fra side til side, eller fra område til område ved hjelp av hyperkoblinger.) (knappen Søk på World Wide Web knappesymbol).

Alt+4

Slett valgt mappe eller fil (knappen Slett knappesymbol).

Alt+5

Opprett en ny undermappe i den åpne mappen (knappen Opprett ny mappe knappesymbol).

Alt+6

Bytt mellom visningene Liste, Detaljer, Egenskaper, Forhåndsvisning, Miniatyrbilder, Side ved side og Ikoner (klikk pilen ved siden av Visninger knappesymbol).

Alt+7 eller Alt+L

Vis Verktøy-menyen (knappen Verktøy).

Skift+F10

Vis en hurtigmeny for et valgt element, for eksempel en mappe eller fil.

Tab

Flytt mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

F4 eller Alt+Ø eller Alt+I

Åpne henholdsvis listen Søk i eller Lagre i.

F5

Oppdater filene som vises i dialogboksen Åpne eller Lagre som (Fil-meny).

Hurtigreferanse

Vanlige oppgaver som gjøres i et Microsoft Word-dokument

 

Ctrl+Skift+Mellomrom

Opprett et hardt mellomrom.

Ctrl+Bindestrek

Opprett en hard bindestrek.

Ctrl+F

Fet formatering.

Ctrl+K

Kursiv formatering.

Ctrl+U

Understreking.

Ctrl+<

Reduser skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+>

Øk skriftstørrelse.

Ctrl+Mellomrom

Fjern avsnitts- eller tegnformatering.

Ctrl+C

Kopier valgt tekst eller objekt.

Ctrl+X

Klipp ut valgt tekst eller objekt.

Ctrl+V

Lim inn tekst eller objekt.

Ctrl+Z

Angre siste handling.

Ctrl+Y

Gjør om siste handling.

Språklinje

Tale- og håndskriftgjenkjenning

 

Venstre Alt+Skift

Bytt mellom språk- eller tastaturoppsett.

ÿ+V

Aktiver eller deaktiver mikrofon.

ÿ+T

Bytt mellom talekommando- og dikteringsmodus.

ÿ+C

Vis en oversikt over korrigeringsalternativer.

ÿ +H

Aktiver eller deaktiver håndskrift.

Alt+~

Aktiver eller deaktiver japansk IME (Input Method Editor) (IME: Et program som skriver inn øst-asiatisk tekst (tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved å konvertere tastetrykk til sammensatte øst-asiatiske tegn. IME behandles som et alternativt tastaturoppsett.) på 101-tastatur.

Høyre Alt

Aktiver eller deaktiver koreansk IME på 101-tastatur.

Ctrl+Mellomrom

Aktiver eller deaktiver kinesisk IME på 101-tastatur.

 

E-post

Sende e-postmeldinger

 

Bruk følgende taster (hvis du sender et dokument eller en melding med e-post) når innsettingspunktet er plassert i e-postmeldingshodet. Vil du flytte innsettingspunktet til e-postmeldingshodet, trykker du Skift+Tab.

 

Alt+S

Send aktivt dokument eller melding.

Ctrl+Skift+B

Åpne adresseboken.

Alt+K, Ctrl+K

Kontroller navnene på linjene Til, Kopi og Blindkopi opp mot adresseboken når innsettingspunktet er i meldingshodet.

Alt+. (punktum)

Åpne adresseboken i Til-feltet.

Alt+P

Åpne adresseboken i Kopi-feltet når innsettingspunktet er i meldingshodet.

Alt+B

Åpne adresseboken i Blindkopi-feltet hvis dette feltet vises. Vil du vise Blindkopi-feltet, åpner du adresseboken for ett av feltene, og deretter setter du inn eller skriver inn et navn i boksen Blindkopi.

Alt+J

Gå til Emne-feltet.

Alt+L

Åpne dialogboksen Meldingsalternativer i Microsoft Outlook.

Ctrl+Skift+G

Opprett et meldingsflagg.

Tab

Flytt til neste boks i e-postmeldingshodet når innsettingspunktet er i meldingshodet. Når den siste boksen i e-postmeldingshodet er aktivert, flytter Tab innsettingspunktet til brødteksten i dokumentet eller meldingen.

Skift+Tab

Velg forrige felt eller knapp i e-postmeldingshodet.

Ctrl+Tab

Velg Send når innsettingspunktet er i meldingshodet. Deretter kan du bruke piltastene til å flytte til de andre knappene. Vil du utføre handlingen for valgt knapp eller kommando, trykker du Enter.

Arbeide med dokumenter og websider

Opprette, vise og lagre dokumenter

 

Ctrl+N

Opprett et nytt dokument av samme type som gjeldende eller siste dokument.

Ctrl+O

Åpne et dokument.

Ctrl+W

Lukk et dokument.

Alt+Ctrl+D

Del dokumentvinduet.

Alt+Ctrl+D

Fjern deling av dokumentvinduet.

Ctrl+S

Lagre et dokument.

Søke etter, erstatte og bla gjennom tekst

 

Ctrl+B

Søk etter tekst, formatering og bestemte elementer.

Alt+Ctrl+Y

Gjenta søk (etter å ha lukket vinduet Søk og erstatt).

Ctrl+H

Erstatt tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

Ctrl+G

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

Alt+Ctrl+Z

Bytt mellom dokumenter eller deler av et dokument, og mellom et dokument og en åpen e-postmelding hvis du bruker Word som redigeringsprogram for e-post.

Alt+Ctrl+Home

Åpne en oversikt over alternativer for å bla gjennom. Bruk piltastene til å velge et alternativ, og deretter trykker du Enter for å bla gjennom et dokument ved hjelp av valgt alternativ.

Angre og gjøre om handlinger

 

ESC

Avbryt en handling.

Ctrl+Z

Angre en handling.

Ctrl+Y

Gjør om eller gjenta en handling.

Bytte til en annen visning

 

Alt+Ctrl+P

Bytt til utskriftsoppsettvisning.

Alt+Ctrl+O

Bytt til disposisjonsvisning.

Alt+Ctrl+N

Bytt til normalvisning.

Alt+R

Bytt til lesevisning.

Ctrl+\

Vis eller skjul deldokumenter i et hoveddokument.

Disposisjonsvisning

 

I disposisjonsvisning trykker du

ALT+Skift+Pil venstre

Hev et avsnitt.

Alt+Skift+Pil høyre

Senk et avsnitt.

Ctrl+Skift+N

Senk til brødtekst.

Alt+Skift+Pil opp

Flytt opp valgte avsnitt.

Alt+Skift+Pil ned

Flytt ned valgte avsnitt.

Alt+Skift+Plusstegn

Vis tekst under en overskrift.

Alt+Skift+Minustegn

Skjul tekst under en overskrift.

Alt+Skift+A

Vis eller skjul all tekst eller alle overskrifter.

Tasten skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vis eller skjul tegnformatering.

Alt+Skift+B

Vis første linje av brødtekst eller hele brødteksten.

Alt+Skift+1

Vis alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

Alt+Skift+n

Vis alle overskrifter opp til Overskrift n.

Ctrl+Tab

Sett inn et tabulatortegn.

Skrive ut og forhåndsvise dokumenter

 

Ctrl+P

Skriv ut et dokument.

Alt+Ctrl+I

Bytt til i eller utenfor forhåndsvisning.

Piltaster

Flytt rundt i forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

PgUp eller PgDn

Flytt én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

Ctrl+Home

Flytt til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

Ctrl+End

Flytt til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

Se gjennom dokumenter

 

Alt+Ctrl+A

Sett inn en merknad.

Ctrl+Skift+E

Aktiver eller deaktiver sporing av endringer.

Alt+Skift+C

Lukk korrekturvinduet hvis det er åpent.

Leseoppsettvisning

 

Home

Gå til begynnelsen av dokumentet.

End

Gå til slutten av dokumentet.

Tall, deretter Enter

Gå til sidetall.

Ctrl+]

Øk størrelsen på valgt tekst med ett punkt.

Ctrl+[

Reduser størrelsen på valgt tekst med ett punkt.

ESC

Avslutt leseoppsettvisning.

Referanser, fotnoter og sluttnoter

 

Alt+Skift+O

Merk en oppføring i innholdsfortegnelsen.

Alt+Skift+I

Merk en oppføring i kildelisten (sitat).

Alt+Skift+X

Merk et stikkord.

Alt+Ctrl+F

Sett inn en fotnote.

Alt+Ctrl+D

Sett inn en sluttnote.

Arbeide med websider

 

Alt+Ctrl+K

Sett inn en hyperkobling.

Alt+Pil venstre

Gå tilbake én side.

Alt+Pil høyre

Gå frem én side.

F9

Oppdater.

Obs! Vil du bruke tastene til å gå tilbake eller frem én side, eller hvis du vil oppdatere en side, må webverktøylinjen vises. Hvis webverktøylinjen ikke vises, trykker du Alt+V+T, bruker piltastene til å velge Web, og deretter trykker du Enter.

 

Redigere og flytte tekst og grafikk

Slette tekst og grafikk

 

Tilbake

Slett ett tegn mot venstre.

Ctrl+Tilbake

Slett ett ord mot venstre.

DEL

Slett ett tegn mot høyre.

Ctrl+DEL

Slett ett ord mot høyre.

Ctrl+X

Klipp ut valgt tekst til Office-utklippstavlen.

Ctrl+Z

Angre siste handling.

Ctrl+F3

Klipp ut til innsamlingslageret.

Kopiere og flytte tekst og grafikk

 

Ctrl+C

Kopier tekst eller grafikk.

Ctrl+C, Ctrl+C

Vis Office-utklippstavlen.

F2 (flytt deretter innsettingspunktet, og trykk Enter)

Flytt tekst eller grafikk.

Alt+F3

Opprett Autotekst.

Ctrl+V

Lim inn innhold fra Office-utklippstavlen.

Ctrl+Skift+F3

Lim inn innhold fra innsamlingslageret.

Alt+Skift+R

Kopier topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

Sette inn spesialtegn

 

Ctrl+F9

Et felt

Enter (etter at du har skrevet inn de første tegnene til navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

En Autotekst-oppføring

Skift+Enter

Et linjeskift

Ctrl+Enter

Et sideskift

Ctrl+Skift+Enter

Et inndelingsskift

ALT+CTRL+MINUSTEGN

En lang tankestrek

CTRL+MINUSTEGN

En kort tankestrek

Ctrl+Bindestrek

En myk bindestrek

Ctrl+Skift+Bindestrek

En hard bindestrek

Ctrl+Skift+Mellomrom

Et hardt mellomrom

Alt+Ctrl+C

Symbolet for opphavsrett

Alt+Ctrl+R

Symbolet for registrert varemerke

Alt+Ctrl+T

Symbolet for varemerke

ALT+CTRL+PUNKTUM

En ellipse

CTRL+`, `

Et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+', '

Et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+`, SKIFT+'

Doble innledende anførselstegn

CTRL+', SKIFT+'

Doble avsluttende anførselstegn

Sette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Tegnkoden, ALT+X

Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet (), skriver du inn 20AC, holder nede ALT-tasten og trykker X.

ALT+tegnkoden
(på det numeriske tastaturet)

ANSI (ANSI-tegnsett: Et 8-biters tegnsett som brukes i Microsoft Windows, som lar deg vise opptil 256 tegn (0 til 255) ved å bruke tastaturet. ASCII-tegnsett er et delsett av ANSI-sett.)-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT-tasten og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

Merke tekst og grafikk

 

Merk tekst ved å holde nede Skift og trykke tasten som flytter innsettingspunktet.

 

Merke flere områder som ikke er ved siden av hverandre

 

Når du har merket det første området, holder du nede Ctrl mens du merker (med mus) de andre elementene du vil ha.

 

Utvide et merket område

 

F8

Aktiver utvidelsesmodus.

F8, og trykk deretter Pil venstre eller Pil høyre

Merk nærmeste tegn.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Øk størrelsen på et merket område.

Skift+F8

Reduser størrelsen på et merket område.

ESC

Deaktiver utvidelsesmodus.

Skift+Pil høyre

Ett tegn mot høyre

Skift+Pil venstre

Ett tegn mot venstre

Ctrl+Skift+Pil høyre

Til slutten av et ord

Ctrl+Skift+Pil venstre

Til begynnelsen av et ord

Skift+End

Til slutten av en linje

Skift+Home

Til begynnelsen av en linje

Skift+Pil ned

Én linje ned

Skift+Pil opp

Én linje opp

Ctrl+Skift+Pil ned

Til slutten av et avsnitt

Ctrl+Skift+Pil opp

Til begynnelsen av et avsnitt

Skift+PgDn

Ett skjermbilde ned

Skift+PgUp

Ett skjermbilde opp

Ctrl+Skift+Home

Til begynnelsen av et dokument

Ctrl+Skift+End

Til slutten av et dokument

Alt+Ctrl+Skift+PgDn

Til slutten av et vindu

Ctrl+A

Ta med hele dokumentet

Ctrl+Skift+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

En loddrett tekstblokk

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Til et bestemt sted i et dokument

Tips!

 

Hvis du kjenner tastekombinasjonen for å flytte innsettingspunktet, kan du vanligvis merke tekst ved å bruke samme tastekombinasjon samtidig som du holder nede Skift. Ctrl+Pil høyre flytter for eksempel innsettingspunktet til neste ord, og Ctrl+Skift+Pil høyre merker teksten fra innsettingspunktet til begynnelsen av neste ord.

 

Merke tekst og grafikk i en tabell

 

Tab

Merk innholdet i neste celle.

Skift+Tab

Merk innholdet i forrige celle.

Hold nede Skift, og trykk en piltast gjentatte ganger

Utvid et merket område til tilstøtende celler.

Klikk i den øverste eller nederste cellen i kolonnen. Hold nede Skift, og trykk Pil opp eller Pil ned gjentatte ganger

Merk en kolonne.

Ctrl+Skift+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvid et merket område (eller en blokk).

Skift+F8

Fjern merket område.

Alt+5 på det numeriske tastaturet (med Num Lock av)

Merk en hel tabell.

Flytte innsettingspunktet

 

Pil venstre

Ett tegn mot venstre

Pil høyre

Ett tegn mot høyre

Ctrl+Pil venstre

Ett ord mot venstre

Ctrl+Pil høyre

Ett ord mot høyre

Ctrl+Pil opp

Ett avsnitt opp

Ctrl+Pil ned

Ett avsnitt ned

Skift+Tab

Én celle mot venstre (i en tabell)

Tab

Én celle mot høyre (i en tabell)

Pil opp

Opp én linje

Pil ned

Ned én linje

End

Til slutten av en linje

Home

Til begynnelsen av en linje

Alt+Ctrl+PgUp

Til øverst i vinduet

Alt+Ctrl+PgDn

Til nederst i vinduet

PgUp

Opp ett skjermbilde (rulling)

PgDn

Ned ett skjermbilde (rulling)

Ctrl+PgDn

Til øverst på neste side

Ctrl+PgUp

Til øverst på forrige side

Ctrl+End

Til slutten av et dokument

Ctrl+Home

Til begynnelsen av et dokument

Skift+F5

Til en tidligere endring

Skift+F5

Til stedet du sist var da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

Flytte rundt i en tabell

 

Tab

Neste celle i en rad

Skift+Tab

Forrige celle i en rad

Alt+Home

Første celle i en rad

Alt+End

Siste celle i en rad

Alt+PgUp

Første celle i en kolonne

Alt+PgDn

Siste celle i en kolonne

Pil opp

Forrige rad

Pil ned

Neste rad

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

 

Enter

Nye avsnitt i en celle

Ctrl+Tab

Tabulatortegn i en celle

Tegn- og avsnittsformatering

Kopiere formatering

 

Ctrl+Skift+C

Kopier formatering fra tekst.

Ctrl+Skift+V

Bruk kopiert formatering på tekst.

Endre eller endre størrelsen på skriften

 

Ctrl+Skift+F

Endre skriften.

Ctrl+Skift+P

Endre skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Øk skriftstørrelsen.

Ctrl+<

Reduser skriftstørrelsen.

Ctrl+8

Øk skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+7

Reduser skriftstørrelsen med 1 punkt.

Bruke tegnformatering

 

Ctrl+D

Endre formateringen av tegn (kommandoen Skrift på Format-menyen).

Skift+F3

Endre bokstavtypen.

Ctrl+Skift+A

Formater til bare store bokstaver.

Ctrl+F

Bruk fet formatering.

Ctrl+U

Bruk understreking.

Ctrl+Skift+W

Understrek ord, men ikke mellomrom.

Ctrl+Skift+D

Tekst med dobbel understreking.

Ctrl+Skift+H

Bruk skjult tekstformatering.

Ctrl+K

Bruk kursiv formatering.

Ctrl+Skift+K

Formater bokstaver til kapitéler.

Ctrl+Likhetstegn

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

Ctrl+\

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

Ctrl+Mellomrom

Fjern manuell tegnformatering.

Ctrl+Skift+Q

Endre merket område til skriften Symbol.

Vise og kopiere tekstformateringer

 

Ctrl+Skift+* (stjerne)

Vis tegn som ikke skrives ut.

Skift+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Se gjennom tekstformatering.

Ctrl+Skift+C

Kopier formateringer.

Ctrl+Skift+V

Lim inn formateringer.

Angi linjeavstand

 

Ctrl+1

Enkel linjeavstand

Ctrl+2

Dobbel linjeavstand

Ctrl+5

Halvannen linjeavstand

Ctrl+0 (null)

Legg til eller fjern én linjeavstand foran et avsnitt

Justere avsnitt

 

Ctrl+E

Midtstill et avsnitt.

Ctrl+J

Blokkjuster et avsnitt.

Ctrl+L

Venstrejuster et avsnitt.

Ctrl+R

Høyrejuster et avsnitt.

Ctrl+M

Sett inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Fjern et avsnittsinnrykk fra venstre.

Ctrl+T

Opprett et hengende innrykk.

Ctrl+Skift+T

Reduser et hengende innrykk.

Ctrl+Q

Fjern avsnittsformatering.

Bruke avsnittsstiler

 

Ctrl+Skift+S

Bruk en stil.

Ctrl+I

Start Autoformat.

Ctrl+Skift+N

Bruk stilen Normal.

Alt+1

Bruk stilen Overskrift 1.

Alt+2

Bruk stilen Overskrift 2.

Alt+3

Bruk stilen Overskrift 3.

Ctrl+Skift+L

Bruk stilen Liste.

Tegnede objekter og andre objekter

Sette inn og redigere objekter

 

1.      Bruk tastaturet til å åpne dialogboksen Objekt (Sett inn-menyen).

2.      Bruk tasten Pil ned til å merke et objekt, trykk Tab for å velge OK, og trykk deretter Enter.

Rediger et objekt ved hjelp av tastaturet.

 

1.      Når innsettingspunktet står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke Skift+Pil høyre.

2.      Trykk Skift+F10.

3.      Trykk Tab for å velge Objektnavn Objekt, trykk Enter og deretter Enter på nytt.

Sett inn en autofigur ved hjelp av tastaturet.

 

1.      Bruk tastaturet til å vise tegneverktøylinjen hvis den ikke vises.

2.      Trykk Alt+U for å velge Autofigur på tegneverktøylinjen.

3.      Bruk piltastene til å flytte mellom kategoriene av autofigurer, og velg deretter autofiguren du vil ha.

4.      Trykk Ctrl+Enter.

Obs! Vil du redigere autofiguren, merker du den, og deretter bruker du tastaturet til å velge Autofigur på Format-menyen. Velg alternativene du vil ha i de tilgjengelige kategoriene.

 

Sette inn en tekstboks ved hjelp av tastaturet

 

1.      Bruk tastaturet til å velge Tekstboks på Sett inn-menyen.

2.      Bruk tasten Pil høyre til å åpne undermenyen, velg Vannrett eller Loddrett, og deretter trykker du Ctrl+Enter.

3.      Skriv inn teksten du vil ha i tekstboksen.

4.      Når du har skrevet inn teksten og vil gå tilbake til å redigere tekst i dokumentet, trykker du Skift+F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmenyen, og deretter trykker du ESC.

Obs! Vil du formatere tekstboksen (for eksempel legge til en fyllfarge eller endre størrelsen), merker du tekstboksen, velger Tekstboks på Format-menyen, og deretter merker du alternativene du vil ha i de tilgjengelige kategoriene.

 

Sette inn et tegnet objekt fra WordArt ved hjelp av tastaturet

 

1.      Bruk tastaturet til å velge WordArt (Sett inn-menyen, undermenyen Bilde).

2.      Bruk piltastene til å merke den WordArt (WordArt: Tekstobjekter du oppretter med forhåndsdefinerte effekter, og som du kan bruke ytterligere formateringsalternativer på.)-stilen du vil ha, og deretter trykker du Enter.

3.      Skriv inn teksten du vil ha, og deretter bruker du Tab til å merke andre alternativer i dialogboksen.

4.      Trykk Enter for å sette inn det tegnede objektet (tegneobjekt: Grafikk du tegner eller setter inn, som kan endres og utvides. Tegneobjekter inkluderer Autofigurer, kurver, linjer og WordArt.) fra WordArt.

Obs! Vil du redigere det tegnede objektet fra WordArt, merker du objektet, velger WordArt på Format-menyen, og deretter merker du alternativene du vil ha i de tilgjengelige kategoriene.

 

Merke et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet

 

Slik gjør du hvis innsettingspunktet befinner seg i tekst i dokumentet:

1.      Trykk F10 for å aktivere menylinjen.

2.      Trykk Ctrl+Tab helt til tegneverktøylinjen er aktiv.

3.      Trykk Pil høyre for å velge Merk objekter . knappesymbol

4.      Trykk Ctrl+Enter for å merke det første tegnede objektet (tegneobjekt: Grafikk du tegner eller setter inn, som kan endres og utvides. Tegneobjekter inkluderer Autofigurer, kurver, linjer og WordArt.).

5.      Trykk Tab for å fortsette fremover (eller Skift+Tab for å fortsette bakover) gjennom objektene til skaleringshåndtakene vises på objektet du vil merke.

Slik gjør du hvis innsettingspunktet befinner seg i tekst i et tegnet objekt:

1.      Trykk Skift+F10, og bruk deretter tastaturet til å velge Avslutt tekstredigering på hurtigmenyen.

2.      Trykk Tab for å fortsette fremover (eller Skift+Tab for å fortsette bakover) gjennom objektene til skaleringshåndtakene vises på objektet du vil merke.

Obs! Hvis du vil bytte fra merking av objekter til redigering av tekst i dokumentet, trykker du ESC.

 

Redigere tegnede objekter

Rotere et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil rotere.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du valgte. Du kan for eksempel velge Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og deretter velger du kategorien Størrelse.

3.      Bruk Tab til å velge Rotasjon under Skalering og rotering, og deretter skriver du inn hvor mye objektet skal roteres.

Endre plasseringen til et tegnet objekt på en side ved hjelp av tastaturet

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil endre.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du valgte. Du kan for eksempel velge Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og deretter velger du kategorien Oppsett.

3.      Merk alternativene du vil ha.

Tips!

Du kan skyve valgt objekt opp, ned, til venstre eller til høyre ved å holde nede Ctrl mens du trykker piltastene.

 

Endre størrelsen på et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet

 

1.      Merk det tegnede objektet du vil endre.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du valgte. Du kan for eksempel velge Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og deretter velger du kategorien Størrelse.

3.      Merk alternativene du vil ha.

4.       

Kopiere attributtene til et tegnet objekt ved hjelp av tastaturet

 

1.      Merk det tegnede objektet med attributtene du vil kopiere.

Velger du en autofigur (autofigurer: En gruppe ferdige figurer som inkluderer grunnfigurer, for eksempel rektangler og sirkler, i tillegg til en rekke linjer og koblingslinjer, brede piler, flytskjemasymboler, stjerner, bannere og bildeforklaringer.) med tilknyttet tekst, kopierer du utseendet og stilen til teksten i tillegg til attributtene til autofiguren.

2.      Trykk Ctrl+Skift+C for å kopiere objektattributtene.

3.      Trykk Tab eller Skift+Tab for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

4.      Trykk Ctrl+Skift+V.

Utskriftsfletting og felt

Utføre en utskriftsfletting

 

Obs!  Du må starte oppgaveruten Flett utskrift (Verktøy-menyen, kommandoen Brev og masseutsendelser, underkommandoen Flett utskrift) før du kan bruke disse kommandoene.

 

Alt+Skift+K

Forhåndsvis en utskriftsfletting.

Alt+Skift+N

Flett et dokument.

Alt+Skift+M

Skriv ut flettet dokument.

Alt+Skift+E

Rediger et utskriftsflettet datadokument.

Alt+Skift+F

Sett inn et flettefelt.

Arbeide med felt

 

Alt+Skift+D

Sett inn et DATE-felt.

Alt+Ctrl+L

Sett inn et LISTNUM-felt.

Alt+Skift+P

Sett inn et PAGE-felt.

Alt+Skift+T

Sett inn et TIME-felt.

Ctrl+F9

Sett inn et tomt felt.

Ctrl+Skift+F7

Oppdater koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

F9

Oppdater valgte felt.

Ctrl+Skift+F9

Koble fra et felt.

Skift+F9

Bytt mellom en valgt feltkode og dens resultater.

Alt+F9

Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater.

Alt+Skift+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

F11

Gå til neste felt.

Skift+F11

Gå til forrige felt.

Ctrl+F11

Lås et felt.

Ctrl+Skift+F11

Lås opp et felt.

Tastekombinasjoner

Funksjonstaster

 

F1

Vis Hjelp eller besøk Microsoft Office Online.

F2

Flytt tekst eller grafikk.

F3

Sett inn en Autotekst -oppføring.

F4

Gjenta siste handling.

F5

Velg kommandoen Gå til (Rediger-menyen).

F6

Gå til neste rute eller ramme.

F7

Velg kommandoen Stavekontroll (Verktøy-menyen).

F8

Utvid et merket område.

F9

Oppdater valgte felt.

F10

Aktiver menylinjen.

F11

Gå til neste felt.

F12

Velg kommandoen Lagre som (Fil-menyen).

Skift+funksjonstast

 

Skift+F1

Start kontekstsensitiv Hjelp eller vis formatering.

Skift+F2

Kopier tekst.

Skift+F3

Endre bokstavtypen.

Skift+F4

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

Skift+F5

Flytt til siste endring.

Skift+F6

Gå til forrige rute eller ramme.

Skift+F7

Velg kommandoen Synonymordbok (Verktøy-menyen, undermenyen Språk).

Skift+F8

Reduser et merket område.

Skift+F9

Bytt mellom en feltkode og dens resultater.

Skift+F10

Vis en hurtigmeny.

Skift+F11

Gå til forrige felt.

Skift+F12

Velg kommandoen Lagre (Fil-menyen).

Ctrl+funksjonstast

 

Ctrl+F2

Velg kommandoen Forhåndsvisning (Fil-menyen).

Ctrl+F3

Klipp ut til innsamlingslageret.

Ctrl+F4

Lukk vinduet.

Ctrl+F5

Gjenopprett størrelsen på dokumentvinduet (for eksempel etter at du har maksimert det).

Ctrl+F6

Gå til neste vindu.

Ctrl+F7

Velg kommandoen Flytt (tittellinjen til hurtigmenyen).

Ctrl+F8

Velg kommandoen Størrelse (tittellinjen til hurtigmenyen).

Ctrl+F9

Sett inn et tomt felt.

Ctrl+F10

Maksimer dokumentvinduet.

Ctrl+F11

Lås et felt.

Ctrl+F12

Velg kommandoen Åpne (Fil-menyen).

Ctrl+Skift+funksjonstast

 

Ctrl+Skift+F3

Sett inn innholdet fra innsamlingslageret.

Ctrl+Skift+F5

Rediger et bokmerke.

Ctrl+Skift+F6

Gå til forrige vindu.

Ctrl+Skift+F7

Oppdater koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

Ctrl+Skift+F8

Utvid et merket område eller blokk (trykk deretter en piltast).

Ctrl+Skift+F9

Koble fra et felt.

Ctrl+Skift+F11

Lås opp et felt.

Ctrl+Skift+F12

Velg kommandoen Skriv ut (Fil-menyen).

Alt+funksjonstast

 

Alt+F1

Gå til neste felt.

Alt+F3

Opprett en Autotekst-oppføring.

Alt+F4

Avslutt Microsoft Word.

Alt+F5

Gjenopprett størrelsen på programvinduet.

Alt+F6

Flytt fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser, for eksempel Søk og erstatt som har støtte for denne funksjonen.

Alt+F7

Søk etter neste stavefeil eller grammatiske feil. Det må være merket av for Fortløpende stavekontroll (Verktøy-menyen, dialogboksen Alternativer, kategorien Stavekontroll og grammatikk).

Alt+F8

Kjør en makro.

Alt+F9

Bytt mellom alle feltkodene og deres resultater.

Alt+F10

Maksimer programvinduet.

Alt+F11

Vis Microsoft Visual Basic-kode.

Alt+Skift+funksjonstast

 

Alt+Skift+F1

Gå til forrige felt.

Alt+Skift+F2

Velg kommandoen Lagre (Fil-menyen).

Alt+Skift+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

Alt+Skift+F10

Vis menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes flere smartflagg, bytter du til neste smartflagg, og viser menyen eller meldingen for dette flagget.

Alt+Skift+F11

Start Microsoft Skriptredigering.

Ctrl+Alt+funksjonstast

 

Ctrl+Alt+F1

Vis Microsoft Systeminformasjon.

Ctrl+Alt+F2

Kommandoen Åpne (Fil-menyen).